Viken blir pilot i internasjonalt regionprosjekt for bærekraft - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Viken blir pilot i internasjonalt regionprosjekt for bærekraft

OECD har etablert et utviklingsprosjekt for å støtte byer og regioner som arbeider for å nå FNs bærekraftsmål. I dette arbeidet blir Viken en pilotregion.

Klikk for stort bildePÅ PLASS I PARIS: Representanter fra Osloregionens Europakontor, KS og team fra Viken fylkeskommune som jobber med OECD-prosjektet er på plass i Paris 7. mars- Det at Viken er med i dette utviklingsprosjektet gir oss mye kunnskap og erfaring, sier Hilde Reine (lengst til høyre i bildet). FOTO: Viken fylkeskommune

- Dette er vi stolte av. Det at Viken er med i dette utviklingsprosjektet gir oss mye kunnskap og erfaring om hvordan Viken kan bidra til å nå bærekraftsmålene, sier Hilde Reine som er innplassert som ny fylkesdirektør for planlegging i Viken fylkeskommune.

For Viken kan få en svært viktig rolle i et internasjonalt samarbeidsprosjekt, i regi av OECD – Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.

FNs bærekraftmål legges til grunn

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Agendaen ble vedtatt av alle FN sine medlemsland i 2015, og består av 17 overordnede mål for en bærekraftig utvikling.

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune har tidligere blitt enige om å legge disse målene til grunn for samfunnsutviklingen i Viken.

Sju piloteregioner

Byer og regioner spiller en avgjørende rolle for å oppnå bærekraftsmålene. Det har blitt anslått at så mye som 65 prosent av de 169 delmålene i bærekraftagendaen ikke kan realiseres uten aktiv deltakelse på lokalt og regionalt nivå.

OECD - sitt pilotprosjekt «A Territorial Approach to the SDGs» OECD har etablert et utviklingsprosjekt for å støtte byer og regioner i å utvikle arbeid med bærekraftsmålene.

Siden bærekraftsmålene står sentralt i arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune, er Viken nå en av 7 internasjonale pilotregioner i dette prosjektet.

7. mars er Viken blant regionene som presenteres på et OECD-møte i Paris.

-  Bærekraftsmålene må forstås helhetlig, Fokus på tiltak for å nå ett særskilt mål kan gjøre at vi ikke når andre. Tenker vi ikke tverrsektorielt, vil vi ikke nå bærekraftsmålene. I løpet av dette møtet i Paris håper jeg at vi tar med oss gode eksempler og bygger nettverk til andre byer og regioner som vi kan lære av, sier Reine.

Skal tilpasses Viken

Gjennom prosjektet vil OECD sitt utviklingsteam bidra med rådgivning til hvordan dette arbeidet kan tilpasses lokale forhold i Viken.

- Dette er en gjensidig utviklingsprosess, og vil foregå i tett dialog med Viken. OECD vil også utarbeidet et indikatorsett for arbeid med bærekraftmålene som kan brukes av ulike byer, kommuner og regioner i tiden som kommer, forteller Reine.   

Dere kan lese mer om prosjektet på OECD sine hjemmesider