Viken får en større rolle på kulturfeltet - Viken fylkeskommune

Viken får en større rolle på kulturfeltet

Regjeringen har lagt fram kulturmeldingen som peker ut den kulturpolitiske retningen i årene fremover.  Politikere i Viken ser muligheter for å ta mer ansvar for utvikling av kultur i regionen. 

Guro Nagelhus Schia og Vebjørn Sundby fra Nagelhus Schia Productions hadde et kunstnerisk innslag da kulturmeldingen ble lagt frem. Bildet viser danserne i en koreografi av Sidi Larbi Cherkaoui som ble danset på Bærum Kulturhus i August. - Klikk for stort bildeGuro Nagelhus Schia og Vebjørn Sundby fra Nagelhus Schia Productions hadde et kunstnerisk innslag da kulturmeldingen ble lagt frem. Bildet viser danserne i en koreografi av Sidi Larbi Cherkaoui som ble danset på Bærum Kulturhus i August. Foto: Antero Hein

- Kulturmeldingen legger til rette for at fylkeskommuner får en større rolle på kulturfeltet enn vi har i dag.  Vi skal bli en tydeligere samfunnsutvikler på kulturområdet, i samarbeid med staten, sier Anette Solli, leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune og fylkesordfører for Akershus.

Stortingmeldingen «Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida» ble lagt frem av kulturminister Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg fredag 23. november. Det var fullt hus på pressekonferansen, hvor politikerne ble møtt med store forventninger fra kulturlivet og fylkeskommuner. Meldingen er overordnet, og bygger på en forståelse av at kunst- og kulturfeltet er ytringer med samfunnsbyggende kraft.

Flere saler ved Vega scene i Oslo ble fylt opp på pressekonferansen for kulturmeldingen. Leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune Anette Solli var blant dem som bladde spent i meldingen. - Klikk for stort bildeFlere saler ved Vega scene i Oslo ble fylt opp på pressekonferansen for kulturmeldingen. Leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune Anette Solli var blant dem som bladde spent i meldingen. Anbjørg Kolaas

Videre dialog med staten

Det er viktig for regjeringen å spre makt i den offentlige kultursatsingen. Fylkeskommunene skal få mer ansvar for kulturoppgavene, og den nasjonale kulturpolitikken skal i større grad bli utformet i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner.

- Kulturmeldingen sier at fylkeskommunen vil få et større ansvar på kulturområdet og det er bra! Likevel er det ikke grunnlag for å være annet enn litt skuffet over kulturmeldingen, både i forhold til omfang av oppgaver som forslås overført til fylkeskommunene og mangel på konkretisering så langt, sier nestleder Roger Ryberg i fellesnemnda for Viken fylkeskommune.

Kulturmeldingen skal følges opp med flere stortingsmeldinger og strategidokument som konkretiserer tiltak på kulturområdet. Kulturloven skal endres, slik at den kan bli et godt styringsverktøy for fordeling av oppgaver mellom ulike nivåer i statsforvaltningen. Og staten inviterer til dialog om hvilke oppgaver som skal overføres til fylkeskommuner i 2021.

Andreas Lervik, leder av Kultur- og næringskomiteen i Østfold fylkeskommune hadde også forventet at oppgavefordeling skulle komme i kulturmeldingen, men er positiv til at legges opp til videre diskusjon mellom stat og fylkeskommuner:

- Jeg forventer at staten lytter til våre ønsker og innspill når vi blir invitert med inn i dialog om fordeling av oppgaver. Kultur løses best regionalt og lokalt, det må dermed være stor fleksibilitet på hvordan fylkeskommuner skal overta oppgaver, sier Lervik.

Kultur skapes lokalt

- Viken har store ambisjoner for kunst og kulturfeltet og skal bidra til nasjonale kulturpolitiske mål. En aktiv dialog mellom aktører i statsforvaltning og på kulturfeltet styrker kulturutviklingen også regionalt. Jeg ser frem til dialogmøtene med kulturministeren, for å avklare hvilke oppgaver Viken skal overta, sier Anette Solli.

- Det blir et tydeligere samarbeid med staten, hvor jeg opplever at vi blir tatt på alvor som samarbeidspartner. De tre fylkeskommunene som blir Viken har allerede en sterk rolle på kulturfeltet, men det blir spennende å se hvordan vi skal jobbe videre med delt finansering, fortsetter Solli.

Viken kan ta mer ansvar i kraft av størrelsen

I regionreformen er det det såkalte generalistprinsippet som ligger til grunn. Dette innebærer at alle fylkene skal ha de samme oppgavene, uavhengig av størrelse.

Samtidig mener folkevalgte at det vil være naturlig at Viken i kraft av sin størrelse – som landets klart mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere – får oppgaver som gjenspeiler størrelsen.

- Vi må få lov til å ta mer ansvar og opptre på statens vegnes, for eksempel i regionale kulturinstitusjoner. Forsvarsverk som Fredriksten og Oscarsborg, som i realiteten er lokale- og regionale kulturarenaer, kan og bør overføres til fylkeskommunen i stedet for å være halvprivatisert som en del av forsvaret. Dermed kan disse kulturarvstedene bli enda bedre integrert i kulturlivet vårt, sier Andreas Lervik.

Fredriksten festning og utsikt mot Halden - Klikk for stort bildeFredriksten festning og utsikt mot Halden Tone Stenbek

Høyt nivå på kunst og kultur i Viken

Anette Solli satte stor pris på at Nagelhus Schia Productions fra Akershus ble vist frem som et kunstnerisk innslag på pressekonferansen for kulturmeldingen, med påfølgende kommentar fra kulturministeren:

- Større ansvar til fylkeskommuner betyr ikke lavere kvalitet. Dette innslaget er bevis på at Akershus fylkeskommune prioriterer kunst og kultur og sørger for at innbyggerne har muligheter til å nyte god kunst og kultur grunnlagt av fylkeskommunen, sa kulturminister Trine Skei Grande.

Viken er tuftet på kultur. Fylkeskommunen er med i og sikrer driften av tre teatre, ett orkester, to distriktsoperaer og syv institusjoner for visuell kunst.

- Vi sørger for forutsigbare vilkår for et stort antall private og frivillige aktører innen hele kunstfeltet, avslutter Solli.

Overordnede mål i kulturmeldingen

Regjeringen «ønsker et fritt og uavhengig kulturliv» som:

  1. Skaper kunst- og kulturuttrykk av ypperste kvalitet
  2. Fremmer dannelse og kritisk refleksjon
  3. Tar vare på og formidler kulturarv
  4. Skaper og formidler et kulturtilbud som blir opplevd som relevant, og som representerer befolkningen
  5. Er tilgjengelig for alle og oppmuntrer den enkelte til å oppleve og delta i kulturaktiviteter
  6. Tilbyr møteplasser og bygger fellesskap
  7. Fornyer seg og viser evne til omstilling
  8. Har internasjonal gjennomslagskraft og fremmer interkulturell forståelse
  9. Styrker norsk språk, de samiske språkene, de nasjonale minoritetsspråkene og norsk tegnspråk som grunnleggende kulturbærere
Fant du det du lette etter?