Viken fylkeskommune blir en av Norges største lærebedrifter

Lærlinger skal få opplæring av høy kvalitet, så de kan få jobber det er behov for i regionen.

Gjermund Kulterud, 2 års lærling i kontor og administrasjonsfag - Klikk for stort bildeGjermund Kulterud, 2 års lærling i kontor og administrasjonsfag Marius S. Vannum

Fellesnemda har vedtatt at Østfold, Buskerud og Akershus fortsetter sin satsning på lærlinger i Viken.I dag har de tre fylkeskommunene tilsammen 168 lærlinger innen fag som blant annet kontor og administrasjon, IKT, kokk, servitør, blomsterdekoratør og mediegrafiker.

Se videintervju med to lærlinger og Anette Solli, leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune:

Video: Marius S. Vannum.

Vedtak i fellesnemda 3. desember

Fellesnemnda tar saken til orientering og slutter seg til hovedprosjektleders anbefalinger og forslag:

  1. Viken fylkeskommune ser på lærlinger som en viktig ressurs og vil benytte lærlingeordningen som en arena for rekruttering og kompetanseutvikling.
  2. Dagens ambisjonsnivå for antall lærlinger videreføres inntil eventuelt nytt nivå blir lagt til grunn av Viken fylkesting.
  3. Viken fylkeskommune søker status som lærebedrift i hht opplæringsloven § 4-3, slik at rekruttering av lærlinger kan igangsettes senest fra januar 2020.
  4. Viken-lærlinger skal omfattes av samme kvalitetskjennetegn på opplæringen uavhengig av fag og hvor de har læreplass.
  5. Hovedprosjektleder bes komme tilbake med sak om organisering , herunder eventuell videreføring av samarbeid med eksterne opplæringskontor. 
Fant du det du lette etter?