Viken kan bli større - tre nabokommuner vil bli med - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Viken kan bli større - tre nabokommuner vil bli med

De tre kommunene Lunner, Jevnaker og Sør-Odal ønsker å bli del av Viken fylkeskommune når den nye regionreformen trer i kraft fra 2020. 

Kart med fylkene Østfold, Akershus og Buskerud i en region - Klikk for stort bilde

Jevnaker og Lunner tilhører i dag Oppland fylke, og skal dermed i utgangspunktet bli en del av det som fra 2020 kalles Innlandet fylkeskommune. Det samme skal Hedmark-kommunen Sør Odal. 

Men de tre kommunene har nå - av flere grunner - kommet fram til at de ønsker å bli en del av Viken fylkeskommune. 

De har nå startet prosessen med å søke seg fra Innlandet til Viken. 

Fellesnemda sier sitt i april

Viken, som altså utgjøres av Akershus, Østfold og Buskerud, blir landets mest folkerike fylkeskommune med rundt 1,15 millioner innbyggere. Dersom de tre nabokommunene også innlemmes, blir det ytterligere 24 000 innbyggere i den nye fylkeskommunen.

Fylkestingene i Akershus, Buskerud og Østfold fatter i disse dager likelydende vedtak om å delegere til fellesnemnda for Viken fylkeskommune om hvordan en stiller seg til de tre kommunenes ønske. 

Fylkestinget i Østfold gjorde sitt vedtak 15. mars. Vedtaket var enstemmig.  

Stortinget bestemmer

Fellesnemnda behandler saken i sitt neste møte 3. april. 

Vedtaket som gjøres i fellesnemnda oversendes så til Kommunal - og modeniseringsdepartementet, og det er Stortinget som fatter endelig vedtak.