Viken-ledere er klare for å ta over flere oppgaver

Regjeringen har lagt fram stortingsmelding om nye oppgaver for de nye fylkeskommunene. Fylkeskommunene får større ansvar, blant annet for samferdsel, kompetanse og næringsutvikling.

Illustrasjoner for oppgaver for fylkeskommuner - Klikk for stort bilde

- Oppgavene som regjeringen foreslår å overføre vil gjøre oss bedre rustet til å utvikle Viken i tråd med regionens behov og muligheter. Og flere oppgaver og beslutninger vil gjennomføres nærmere innbyggerne. Men vi har klare forventninger om å få ytterlige flere oppgaver, sier leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune Anette Solli.

19. oktober la kommunal – og moderniseringsminister Monica Mæland fram den nye stortingsmeldingen om nye oppgaver til fylkeskommunene. Blant disse er Viken fylkeskommune, som fra 1, januar 2020 skal bestå av østlandsfylkene Østfold, Akershus og Buskerud, og få til sammen rundt 1,2 millioner innbyggere.

Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti ble som kjent tidligere i høst enige om oppgavemeldingen som nå er presentert.

Stortingsmeldingen foreslår at fylkeskommunene får flere nye oppgaver innen næringsutvikling og næringsrettet forskning, landbruk, samferdsel, kompetanse og integrering, folkehelse, klima og miljø. Et større fylkeskommunalt ansvar for kulturoppgaver varsles i den kommende kulturmeldingen.

Innen samferdsel skal fylkeskommunene overta den delen av Sams vegadministrasjon som gjelder fylkesveiene.

Se hele oppgavemeldingen

Skal utrede flere oppgaver

Regjeringen foreslår å videre utrede overføring av flere oppgaver, blant annet innen kompetanse og integrering, barnevern og næringsutvikling. Samt at kulturoppgaver skal vurderes i den kommende kulturmeldingen.

- Jeg forventer at disse utredningene medfører ytterligere oppgaver enn det som hittil er lagt fram. Men det kan være fornuftig å utrede flere oppgaver, for å få en grundig og helhetlig vurdering, sier Solli.

- Viken kan ta oppgaver i kraft av størrelsen

Regjeringen understreker på nytt at det såkalte generalistprinsippet som ligger til grunn. Dette innebærer at alle fylkene skal ha de samme oppgavene, uavhengig av størrelse.

Solli og nestlederne i fellesnemnda, fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth (Ap) og fylkesordfører i Buskerud Roger Ryberg (Ap), støtter dette utgangspunktet.

Samtidig understreker de at Viken i kraft av sin størrelse – som landets klart mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere – kan og er villige til å ta på seg flere oppgaver.  

- Gjennom sin størrelse både når det gjelder befolkning, næringsliv, forskning og utdanning og kulturliv, har Viken gode forutsetningen for å løse flere oppgaver fra staten enn det som hittil er lagt fram, sier Solli.

Nestledere i fellesnemnda Ole Haabeth (Ap) og Roger Ryberg (Ap) ser også positive tendenser, men hadde håpet at listen over oppgaver var lenger enn som kommunal- og moderniseringsministeren la på bordet i dag. 

-Som jeg har sagt tidligere; dette går i riktig retning, men med for små skritt. Samfunnsutfordringene er store. Skal vi ta den samfunnsutviklerrollen Stortinget har bedt oss om, trenger vi et stort nok knippe oppgaver og virkemidler til å ha et helhetlig blikk. Jeg forventer derfor at når Regjeringen har utredet de forslagene som ikke er ferdigbehandlet, så får fylkeskommunene en betydelig del av disse oppgavene, blant annet innen kulturfeltet, sier Haabeth.

Kollega Roger Ryberg i Buskerud sier følgende: 

- Det er selvsagt en del positivt, blant annet at vi får ansvaret for administrasjon av fylkesveinettet.  Men foreløpig er oppgavemeldingen for snau, spesielt med tanke på Vikens størrelse. Jeg forventer at vi får langt flere oppgaver, for eksempel innen innovasjon og som tilrettelegger for næringslivet. Å styrke samfunnsutviklerrollen til fylkeskommunene har vært Stortingets eget mål med regionreformen. Vi er mer enn klare for å ta den rollen, påpeker Ryberg.

Tekst: Pål B. Vikesland og Jan Ivar Bøe

Fant du det du lette etter?