-Viken må legge opp til dialog og medvirkning

Den nye Viken fylkeskommune må tenke på tvers, og bryte ned de gamle fylkesgrensene. Og det må legges opp til jevnlig dialog og forpliktende samarbeid med Viken-kommunene. Det var noen av innspillene til Viken-politikerne på dialogmøte i Bærum rådhus 15. november.

André Sutterud Westbye, Ingjerd Erika Eid Skjerven og Haakon Slang-Sundsetvik. ungdomsrepresentanter fra Østfold, Buskerud og Akershus var tydelige i sine forventninger til Viken. Foto: Jan Ivar Bøe - Klikk for stort bildeAndré Sutterud Westbye, Ingjerd Erika Eid Skjerven og Haakon Slang-Sundsetvik. ungdomsrepresentanter fra Østfold, Buskerud og Akershus var tydelige i sine forventninger til Viken. Foto: Jan Ivar Bøe

Representanter fra kommuner, organisasjoner, ungdom og frivillighet deltok på dialogmøte for Viken fylkeskommune i Bærum rådhus 15. november.

Haakon Slang-Sundsetvik, Ingjerd Erika Eid Skjerven, André Sutterud Westbye, ungdomsrepresentanter fra  Buskerud, Østfold og Akershus var tydelige i sine forventninger til Viken.

- Vi forventer gode medvikningsmuligheter for saker vi er opptatt av. Et nytt medvikningsorgan for elever i Viken må være slik at vi får politisk gjennomslagskraft, og få tilgang og bli hørt i Vikens politiske organer. Innen utdanning er det viktig å skape et godt tilbud I hele fylket. I samarbeid med dere ønsker vi å utarbeide en ungdomspolitisk platform, innen for både utdanning, kollektiv, helse og klima. Dette arbeidet må starte nå, sa de i sitt innlegg på dialogmøtet.

- Men ting må ikke være skrevet i stein fra 1.1.2020. Vi må være fleksible, og kunne endre det som ikke fungerer, sa de tre ungdomsrepresentanene.

- Samspillet med kommunene er viktig. Vi vil invitere kommunene til dialog, og dette møtet er første start, vi håper det gir en temperaturmåling og gi tidlig innspill i det videre arbeidet med regional planlegging, sa fylkesordfører Ole Haabeth.

Haabeth poengerte at Viken blir en viktig aktør i kraft av sin størrelse, som samfunnsutvikler innen blant annet kollektivtrafikk, utdanning, samordning av areal og transport, samordning mot kommunene, og en mer samlet innsats i klimaarbeidet.

- Ikke tenk avstander i kilometer

- Vi må slutte å snakke om avstander i kilomenter i nye Viken fylke. Vi må heller konsentrere oss om å bli kjent med hverandre og bruke forskjellene til å skape noe nytt. Dette dialogmøtet er en veldig god start og et positivt initiativ, sier Gol-ordfører Heidi Granli, som også representerer regionrådet for Hallingdal.

- I Hallingdal har vi en sterk regiontankegang, og dette må videreføres i Viken. Det er viktig at alle regioner i Viken blir likeverdige parter, sier Granli.

Likeverdige samarbeidspartnere

- Med et større og sterke fylke håper jeg at vi løfter sammen og tenker helhetlig, slik at byene i nye Viken blir likeverdige. Jeg håper at Viken vil få sterkere gjennomslag i viktige saker for vår region, som for eksempel bedre grensekryssende jernbaneforbindelse. Bedre og enklere samferdsel er områder hvor folk vil merke størst forandring raskest, sier Thor Edquist, ordfører i Halden.

Må tenke på tvers av geografi

Hva skal til for å lykkes med god samhandling i det nye fylket?, var ett av spørsmålet på dialogmøtet. Etablere møteplasser på tvers, jobbe på tvers av geografi, fag og roller, og tidlig involvering ble trukket fram som en viktig faktor. Samarbeid med utgangspunkt i interessefelleskap i stedet for geografi, ble også trukket fram, med eksempler som storbynettverk, hyttekommunenettverk, innovasjonsnettverk, og næringsmessige fellestrekk. Å etablere gode og velfungerende regionråd ble også framhevet av mange.

Felles innsats for klima

- Uten lokal og regional innsats, klarer vi ikke å nå klimamålene. Det er avgjørende å samordne innsats og virkemidler på tvers av sektorer, mellom stat, fylkeskommune og kommune – mer bærekraft for pengene, Anne Sandum, leder av politisk arbeidsgruppe P6.

- Det er flott at dere tar med kommunene på denne reisen. Det er en krevende sammenslåing der god involvering og kommunikasjon er avgjørende. Selv om vi blir større geografisk, skal vi ikke bli fjernere fra folk, sa Asker- ordfører Lene Conradi I sin innledning. Hun fortalte om hvordan Nye Asker kommune jobber med bærekraftsmålene. - Vi ønsker å være en pådriver for et fossilfritt båttilbud. Teknologien er der, sa Lene Conradi.

Tidlig medvirkning

Dialogmøtet er tidlig start på en prosess for regional planstrategi for Viken fylkeskommune. Den skal stake ut samfunnsutviklingen i Viken, og bidra felles oppfatning av muligheter og utfordringer, og definer hvilke planer som Viken må ha.

Det ble poengtert at kommuneregionene må tidlig inn en medvirkningsprosessen for regional planstrategi, slik at planleggingen ikke kommer for langt avgårde uten mulighet for medvirkning.

- Vi har fått fram mange forventninger og innspill, til et arbeid vi skal  gjøre i felleskap. For å ha gode planer med felles mål, og planer som også følges, må det være tidlig involvering, og reell medvirkning, sier Anne Sandum, leder av den politiske arbeidsgruppen I Viken fylkeskommune som jobber med samfunnsutvikling.

Etter møtet i Sandvika dro Viken-politkere og administrative ledere i Viken videre til Geilo. Fredag 16. november reiste de gjennom Viken, og avslutter dagen i Sarpsborg.

Dialogmøte om Viken i Bærum rådhus 15.11.18. Foto: Jan Ivar Bøe - Klikk for stort bildeDialogmøte om Viken i Bærum rådhus 15.11.18. Foto: Jan Ivar Bøe

Fant du det du lette etter?