Viken-politikere ber staten om mer penger til regionreform - Viken fylkeskommune

Viken-politikere ber staten om mer penger til regionreform

Statens ekstrabevilgning til etableringen av Viken fylkeskommune er langt fra tilstrekkelig. Fellesnemnda i Viken frykter at det kan føre til et redusert tjenestetilbud til innbyggerne i den nye fylkeskommunen.

Klikk for stort bildeFra fellesnemndas møte 22. mars. Carsten Øhrn

I brevet påpeker fellesnemnda at man i arbeidet med etableringen av Viken fylkeskommune har bestrebet seg på å følge opp Stortingets vedtak på en så god måte som mulig, innenfor så nøkterne rammer man finner forsvarlig. Likevel er omstillingskostnadene betydelig høyere enn hva staten har bidratt med i ekstrabevilgninger til etableringen av den nye fylkeskommunen.

Det blir krevende å løse store, nasjonale utfordringer som trafikkavvikling, håndtere vekst og redusere klimagassutslipp, med så stramme budsjetter som nasjonale myndigheter legger opp til at vi vil få. Resultatet av dette er at vi på vei inn mot etableringen av den nye fylkeskommunen tvinges til å omprioritere ressurser fra ordinær fylkeskommunal drift til dekning av etableringskostnader for nye Viken fylkeskommune. I tillegg vet vi ikke om budsjettene vi gå i balanse med de oppgavene som skal løses fremover. Resultatet vil kunne være et redusert tjenestetilbud til innbyggerne i det nye fylket, sier fellesnemnda i brevet.

Fellesnemda for Viken fylkeskommune anmoder statlige myndigheter om å bidra med tilleggsbevilgninger slik at det ikke blir et redusert økonomisk handlingsrom som følge av etableringen av Viken fylkeskommune. I tillegg ber fellesnemnda om at det vurderes en tildelingsmodell som bedre bidrar til at fylkeskommunene kan løse sitt samfunnsoppdrag.

Fant du det du lette etter?