Viken samlet 100 kulturansatte fra de tre fylkeskommunene

- Vi skal bygge noe nytt og videreutvikle kulturen i hele Viken!

Kulturtreff Oscarsborg 1 - Klikk for stort bilde Tirsdag 11. desember - onsdag 12. desember var 100 kulturansatte fra de tre fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold samlet for første gang.

- Hovedmålet med samlingen er å bli kjent, hvordan vi jobber og viktige kultursatsinger i de tre fylkeskommune i dag, sier Jon Endre Røed Olsen, kultursjef i Buskerud fylkeskommune.

Fylkesdirektør for kultur i Viken, John Arve Eide, åpnet samlingen på Oscarsborg i Oslofjorden.

- Jeg gleder meg veldig! Vi skal bygge noe nytt og vi skal videreutvikle den viktige kulturen i hele Viken, sa John Arve Eide.

Viken er tuftet på kultur. Fylkeskommunen er med i og sikrer driften av tre teatre, ett orkester, to distriktsoperaer og syv institusjoner for visuell kunst.

- Viken fylkeskommune blir en betydelig aktør på kulturfeltet, vi får store fagmiljøer som skal lage det beste tilbudet for innbyggerne våre, poengterer Eide.

- Sammen kan vi skape best mulig kunst- og kulturopplevelser for Vikens innbyggere, sier Heidi Hovemoen, konstituert seksjonsleder for kultur i Akershus fylkeskommune.

John Arve Eide 1 - Klikk for stort bilde

Nylig kom kulturmeldingen fra regjeringen som legger til rette for at fylkeskommuner får en større rolle på kulturfeltet enn i dag.

Stortingmeldingen «Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida»

Fylkeskommunene skal få mer ansvar for kulturoppgavene, og den nasjonale kulturpolitikken skal i større grad bli utformet i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner.

- Viken fylkeskommune blir store på kulturfeltet i Norge, for eksempel vil Den kulturelle skolesekken nå ut til nær 200 000 barn når de tre fylkene blir Viken, sier fylkeskultursjef Toril Mølmen i Østfold fylkeskommune.

Det er fylkeskommunene som i dag koordinerer, produserer og distribuerer skolesekktilbudet hvert år til kommunene i fylket.

Alle elever – fra 1. til 10. trinn på grunnskolen, og fra 1. til 3. trinn på videregående – inkluderes i ordningen. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av kulturuttrykk.

Kultursjefer 1 - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?