Viken skal utvikle digitale løsninger med kommunene - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Viken skal utvikle digitale løsninger med kommunene

For å levere best mulige tjenester til innbyggere og ansatte i Viken skal kommuner og fylkeskommunen samarbeide om digitale løsninger.   

Digitaliseringskonferanse Viken 2019 - Klikk for stort bilde

Kommunene i den nye Viken-regionen var nylig samlet for første gang til diskusjon om digitale muligheter og verdien av å samarbeide. På Vikenkonferansen 2019 møtte deltakerne kommunale lederkollegaer og fikk blant annet høre et innlegg fra Aase Marthe Horgmo, Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. KMD skal utvikle en strategi for digitalisering i offentlig sektor, for å forsterke innsats, samarbeid og samordning.  

En grunnmur for digitale tjenester

Anders Aagaard Sørby, prosjektansvarlig digitalisering i Viken fylkeskommune, presenterte arkitekturprinsipper som grunnlag for helhetlige digitale løsninger. 

– En felles grunnmur for fremtidige digitale tjenester gjør det i større grad mulig å samarbeide på tvers i kommunesektoren, sier Aagaard Sørby.

– Viken skal jobbe for å etablere gode digitale tjenester for innbyggere og ansatte i det nye storfylket. Vi får utnyttet resurser bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon gjennom et langsiktig faglig samarbeid i regionen. Når vi samarbeider om felles løsninger kommer innbyggerne til å oppleve at vi kan gi dem stadig bedre løsninger, fortsetter Aagaard Sørby.  

Fokus på samarbeid 

– Hovedambisjon for konferansen var å legge til rette for mer og aktivt samarbeid. Vi håper at den bidrar til å etablere og forsterke samarbeidsrelasjoner, sier Aagaard Sørby.  

Digitaliseringskonferanse Viken 2019 - Klikk for stort bilde Tone Mjøs Konferansen tegnet et bilde av situasjon i dag, nødvendigheten av samarbeid og de store mulighetene som finnes gjennom samarbeid innen det digitale. 

Kjetil Århus, Direktør for Digitalisering og innovasjon konsern i Bergen kommune, forklarte hvordan Hordaland jobber med digitalisering i sin region. Århus er en av hovedarkitektene bak prosjektet «Samordnet regional digitalisering i Hordaland». Han snakket om viktigheten av å være mange med på å dra lasset.  

Digitaliseringskonferanse Viken 2019 - Klikk for stort bilde Anders Sørby

Silvija Seres, matematiker og teknologiinvestor, snakket om femtidens krav, behov og samarbeidsformer.  Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. I dag jobber hun som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Oslo Børs og NRK. 

Victor Norman la frem sine tanker om hvordan fremtiden ser ut for den norske velferdssektoren og de utfordringene denne står ovenfor. Norman er samfunnsøkonom, professor, tidligere rektor ved Norges handelshøyskole og arbeids- og administrasjonsminister i Bondevik II-regjeringen. 

Konferansen ble arrangert i et samarbeid mellom kommunene i Viken, Viken fylkeskommune, KS og Fylkesmannen. Viken fylkeskommune har vært pådriver gjennom deltakelse i programkomiteen og støtter oppunder å realisere et kommunesamarbeid.