Viken-ungdom viser vei - Viken fylkeskommune

Viken-ungdom viser vei

Representanter fra de tre ungdomsrådene i Buskerud, Østfold og Akershus foreslår at miljø, mot og respekt bør være verdier for Viken. I helgen viste de et stort engasjement for en lys fremtid i Viken. 

Ungdom på innspillseminar Viken februar 2019 - Klikk for stort bildeOddvin Preinstad, Synne Bjørnebråten, Tarjei Elias Storholt og Finn Edland Gjøsteen (med ryggen til) på innspillseminar om Viken februar 2019 Ragnhild Irja Enstad

24 engasjerte ungdom brukte helgen på et innspillseminar om nye Viken fylkeskommune. Ungdommene representerer ungdomsorganene i de tre fylkene som i 2020 slås sammen til Viken. Målet med helgen var å forbedre samarbeidet og samholdet mellom ungdommene i fylkene og komme med innspill til det nye medvirkningsorganet i Viken.

Samlingen startet med et foredrag av Ungdommens Fylkesutvalg i Trøndelag, som delte erfaringer fra sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag i 2018. Etterpå ble Viken presentert av representanter fra Viken Arbeids-Folk For Etiske Løsninger (VAFFEL). Denne arbeidsgruppen leder arbeidet med sammenslåingen av de tre ungdomsrådene og tok initiativ til samlingen. Gruppen består av tre representanter fra hvert fylke.

Ungdom fra Ungdommens fylkesråd i Østfold, Ungdommens fylkesting i Buskerud og Akershus fylkeselevråd på samling om Viken februar 2019 - Klikk for stort bildeUngdom fra Ungdommens fylkesråd i Østfold, Ungdommens fylkesting i Buskerud og Akershus fylkeselevråd på samling om Viken februar 2019 Rina Yamamoto

Verdier i Viken

Lørdag startet med en innspillsprosess om hvilke verdier som blir de viktigste å ha med seg inn i det nye Viken-samarbeidet. Dette er den første felles høringsuttalelsen fra ungdommene i Viken. Verdiene de jobbet fram var miljø, mot og respekt. Dette var verdier som ble førende for hele samlingen. Ungdommene brukte mot for å tørre å ta del i diskusjoner, møtte hverandre med respekt der det var uenighet og skapte et godt miljø for videre samarbeid.

Ungdommene hadde også en åpen prosess på andre temaer de ønsker å ta opp. De diskuterte blant annet hvordan få til god dialog med politikere, hensikt og representasjon, trygge organisasjoner, organisering og andre ting som blir viktige for ungdomsorganet i Viken fylkeskommune.

Vil bidra til å skape det beste fylket

Søndagen ble brukt til å se på hva som blir viktig for å få Viken til å fungere som det mest effektive og beste fylket det kan være. Ungdommene hadde en kafédialog hvor de diskuterte ulike problemstillinger i planleggingsprosessen for det nye ungdomsorganet. Ungdommene byttet mellom bord og utfordringer slik at alle skulle få jobbet alle utfordringene. Dette bidro til å vise hvor like og ulike man er, ga en god mulighet til å løse uenigheter, og få en større forståelse av hverandre. Det begynner allerede å tegne seg enighet og noen mønstre til utforming av det nye rådet.

– Seminaret var en god sammenkobling med de andre fylkene hvor jeg allerede føler at jeg vil kalle oss Viken Ungdomsråd siden vi er enige på så mange punkter. Slik lyder det fra lederen av Akershus fylkeselevråd (AFE) og medlem av VAFFEL, Bjørn Andre Sutterud Westbye. Etter seminaret føler han seg mer trygg på fremtiden og har troen på at Viken ungdomsråd kommer til å bli Norges beste ungdomsmedvirkningsorgan.

Ifølge Ingjerd Erika Eid Skjerven, lederen av Ungdommens Fylkesting i Buskerud (BUFT) og medlem av VAFFEL, var helgen en nyttig og samlende opplevelse, som skapte en god “Viken-følelse” blant ungdommene.

–  Vi fikk begynt på noen gode diskusjoner rundt hvordan det nye organet skal se ut for at alle skal være fornøyde, og føle eierskap til det, sier Ingjerd Erika Eid Skjerven. 

Skjerven roste den gode stemningen blant deltakerne og føler at det nå er blitt lagd noen klare linjer som VAFFEL-gruppa kan ta med seg videre.

–  Alt i alt, så har det vært en veldig god helg, med mange gode innspill og vi har kommet frem til mer enn det vi trodde vi skulle komme til i begynnelsen, noe som bare er positivt! Det forteller styremedlem i Ungdommens Fylkesråd Østfold og medlem av arbeidsgruppen VAFFEL, Daniel Aluku.

–  Noe av det viktigste med seminaret var at vi skulle forstå at vi ikke er ungdom fra Østfold, Buskerud og Akershus, nei, vi er ungdom fra Viken, sier Aluku. 

Ungdom fra de tre fylkene har i løpet av helgen jobbet ivrig for å komme til enighet om ting som blir vitalt for det nye fylkesorganet. Det har vært fokus på å hente ut det beste fra de tre organisasjonene, for å skape et enda bedre ungdomsorgan i nye Viken fylkeskommune.

Fremtiden for ungdommen i Viken ser lys ut. Med så mange flotte, sterke ungdommer som går sammen for å skape noe nytt, innovativt og bærekraftig, er vi sikre på at vi kommer fram til de gode løsningene. Alle deltakerne var drevet av engasjement, og en lyst til å gjøre fremtiden bedre. Det blir spennende å se hvordan selve ungdomsorganet i Viken fylkeskommune blir, - om det blir slik ungdommene har tenkt seg, hvilke endringer som kanskje må gjøres, og hvor mye innflytelse ungdommene vil få i det nye storfylket.

Uansett, Viken-ungdommen viser vei.

Tekst: Maja Haugland Hoem og Malthe Kjeller