"Viken viser vei" er Vikens visjon. Nå starter arbeidet med fylkesvåpen - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

"Viken viser vei" er Vikens visjon. Nå starter arbeidet med fylkesvåpen

Visjonen til Viken fylkeskommune er Viken viser vei. Det har fellesnemnda vedtatt. I tillegg er Vikens målsetninger på plass. Nå starter jobben med å lage fylkesvåpen.

Klikk for stort bilde

I jakten på fylkesvåpen for Viken skal innbyggerne engasjeres gjennom en publikumskonkurranse der så mange som mulig sender inn sine forslag til fylkesvåpen.

Det er politisk arbeidsgruppe 1 som har fått i oppdrag av fellesnemda å utarbeide visjon, mål, verdier og symboler til Viken fylkeskommune. Andreas Lervik, som leder arbeidsgruppen, forteller at de har vært i gang siden februar 2018.

Mye av arbeidet i våres har handlet om å utarbeide visjon. Her har mange hundre ansatte, folkevalgte og ungdommer deltatt i verksteder hvor man har diskutert hva som skal være Vikens visjon. I tillegg har publikum sendt inn flere hundre forslag.

Her kan du lese saksfremlegget.

Nå er konklusjonen her. Mot SVs to stemmer, vedtok fellesnemnda 4. september 2018 at visjon og overordnede mål for Viken fylkeskommune skal være slik:

Viken viser vei.

Bærekraft * Utvikling * Kompetanse

Bærekraft: Viken fylkeskommune skal jobbe for en livskraftig region. Vi skal fremme en balansert og bærekraftig utvikling i by og bygd. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for våre valg.

Utvikling: Viken fylkeskommune skal motvirke sosiale forskjeller. Vi skal ta vare på og styrke menneskene, mangfoldet, naturen, arbeidslivet og demokratiet. Vi skal utvikle og bruke ressursene på best mulig måte og være attraktive for innbyggere og næringsliv. Vi skal styrke og utnytte våre regionale muligheter og unike fortrinn.»

Kompetanse: Viken fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med en sterk digitaliserings- og innovasjonskultur. Vi skal gi kvalitetsutdanning som samsvarer med behovene i samfunnet. For å fremme verdiskaping og sysselsetting skal vi bidra til at regionens unike kompetansemiljøer samordnes og styrkes.»

I tillegg vedtok fellesnemnda at arbeidet med å jobbe frem et fylkesvåpen for Viken fylkeskommune nå kan starte. Her skal politisk arbeidsgruppe 1 henvende seg bredt mot publikum – og spesielt mot videregående skoler og høgskoler – for å engasjere innbyggerne i en stor konkurranse for å få inn så mange gode forslag som mulig til fylkesvåpen.

Her kan du lese saksfremlegget om fylkesvåpen.