Vikens ungdomsråd «tjuvstartet» med arbeidet - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Vikens ungdomsråd «tjuvstartet» med arbeidet

Interimstyret for Ungdommens fylkesråd i Viken fylkeskommune har hatt et forberedende møte før det konstituerende møtet 13. januar. Allerede har ungdommene kommet med nytt navneforslag til regional planstrategi.

Klikk for stort bildeInterimsstyret til Ungdommens fylkesråd i Viken fylkeskommune har allerede begynt å jobbe på viktige saker. Her sammen med koordinator for det nye interimstyret til ungdomsrådet i Viken, Ragnhild Enstad (foran). Rina Kamilla Yamamoto   

I starten av desember samlet ti av representantene fra ungdomsrådet til Viken fylkeskommune seg i Sandvika, for å legge et godt fundament for det videre arbeidet. I løpet av to dager fikk ungdommene blitt bedre kjent, satt møteplan og begynt planlegging av arbeidet framover, og fikk bedre kjennskap til det som skal bli Viken fylkeskommune. Blant oppgavene var å finne et bedre navn til regional planstrategi (RPS). I et tidligere møte med politikerne sa representanter fra de daværende medvirkningsorganene for ungdom at de synes navnet «regional planstrategi» var tungt, og innholdsløst. De foreslo derfor å endre navn. Gjennom en prosess på møtet i Sandvika kom ungdommene med flere innspill til navn, og de har fem forslag de spiller inn til arbeidsgruppene som jobber med RPS.

– Dette var spennende, og jeg tror også viktig. Dette er en strategi som skal legge grunnlaget for Viken i årene som kommer. At vi ungdommer får lov til å være med på å lage et nytt navn for RPS er helt fantastisk og viktig. Reell ungdomsmedvirkning skjer når barn og unge får være med i beslutningsprosessene, og dette er en veldig god start for Viken, sier Daniel Aluku som har vært medlem i Ungdommens fylkesråd Østfold. Han får støtte av ungdomsrådskollega Ingvild Søreide (tidligere Ungdommens fylkesting i Buskerud).

– Det å bli tatt inn i en slik prosess, og at vi direkte kan komme med innspill og forslag, er en god og lovende start på det kommende året. Det er sånn vi håper at ungdomsmedvirkning vil bli i Viken, forklarer hun.

Fylkesrådet vurderer forslaget

Det var i november 2018 at ungdomsrepresentantene påpekte at de ønsket et nytt navn på et viktig dokument som RPS. Dette innspillet ble tatt med videre, og fellesnemnda ba om at det ble vurdert et annet navn for plandokumentet. Det nye fylkesrådet ønsker også å finne et annet navn på dokumentet, og det var på den bakgrunn at interimstyret for ungdommens fylkesråd brukte sin samling 10. desember til å finne et alternativt navneforslag til regional planstrategi. Disse forslagene vil bli fremmet for fylkesrådet som grunnlag for fylkesrådets vurdering av et nytt navn, som vil skje like etter nyttår.

– Regional planstrategi er et lovpålagt dokument etter plan- og bygningsloven, og det vil være det formelle navnet på dokumentet. Et eventuelt nytt navn vil stå som overskrift, og være det navnet plandokumentet presenteres under, sier Espen Nedland Hansen, prosjektansvarlig for samfunnsplanlegging i Prosjekt Viken 2020

Ungdomsrådet til Viken fylkeskommune gleder seg til å ta fatt på store og nye utfordringer etter nyttår.

– Det er først og fremst en veldig utfordrende oppgave vi begir oss ut på nå. Ca. 240 000 barn og unge skal bli hørt og tatt på alvor ved hjelp av oss, og det er ingen liten jobb! Er det noe dette seminaret viste så er det at det også kommer til å være spennende og lærerikt. Er det en ting jeg sitter igjen med etter seminaret, så er det at vi er en veldig bra gjeng som er klare for å representere ungdom i Viken, påpeker Daniel.

– Det har vært utrolig spennende og gøy med å starte på arbeidet som jeg og resten av ungdommene har fått lov til å drive med. Vi er fire ungdommer fra hvert av de gamle fylkene som er valgt inn til å sitte i interimsstyret, og skal jobbe sammen det kommende året. Jeg har troen på at dette blir ordentlig bra. Vi har allerede «tyvstartet» samarbeidet, og brukt noen dager på å bli kjent, og jeg mener vi står veldig sterkt som gruppe. Hver og en av oss har gode egenskaper som vi kommer til å ta nytte av det kommende året, sier Ingvild.

 Ny koordinator for det nye interimstyret til ungdomsrådet i Viken, Ragnhild Enstad, har stor tro på at ungdommene vil gjøre en god jobb fremover.

– Det har vært et veldig nyttig møte, der vi ble godt kjent med hverandre og har fått tatt noen viktige avgjørelser og forventningsavklaringer. Det var også spennende at de ble satt til å komme med sitt aller første innspill til dette viktige dokumentet, som jeg regner med at de også vil bli involvert i arbeidet med videre, avslutter Enstad.

 

Kontakt: 

Ragnhild Enstad
ragnhilde@viken.no
Tlf. 22055429