Innbyggerinitiativ - Viken fylkeskommune

Innbyggerinitiativ

Innbyggerne i Viken har rett til å fremme forslag for politikerne. Det slår kommuneloven fast.

Fylkestinget plikter å ta stilling til et forslag som gjelder fylkeskommunens virksomhet dersom minst 500 innbyggere i Viken står bak forslaget. Støtten til forslaget må dokumenteres i form av underskrifter.

Fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er fremmet.

Alle innbyggere i Viken kan fremme forslag, også personer under 18 år. Alle som står bak forslaget må være registrert bosatt i Viken. Organisasjoner i fylket kan også fremme forslag.

Har du et initiativ du ønsker å fremme?

Innbyggerinitiativ kan opprettes elektronisk gjennom portalen www.minsak.no, hvor du også kan samle underskrifter til saken. Etter at du har samlet nok underskrifter, sendes din sak til fylkeskommunen.

Du kan også sende ditt initiativ med underskrifter til:

Viken fylkeskommune
Fylkestingets sekretariat
Pb 1200 Sentrum,
0107 Oslo