Fellesnemnda - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Fellesnemnda

Fellesnemnda leder arbeidet med å etablere nye Viken fylkeskommune.

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune - Klikk for stort bilde

Møter og saker 

Sammensetning og medlemmer

Fellesnemnda består av tilsammen 34 fylkespolitikere, 9 medlemmer fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus. Fellesnemnda ledes av Anette M. Solli, fylkesordfører i Akershus. 

Formål/mandat og myndighetsområde

Fellesnemnda skal samordne og lede prosessen med etableringen av Viken fylkeskommune, i samsvar med bestemmelsene i reglement for fellesnemnda for Viken fylkeskommune (PDF, 104 kB).

Fellesnemnda skal utføre sitt oppdrag på vegne av de tre eksisterende fylkeskommunene og samarbeide nært med disse.

Hver av de tre fylkeskommunene har ansvar for sin drift og avvikling frem til sammenslåingen. Saker av prinsipiell eller stor økonomisk betydning for Viken fylkeskommune, bør likevel, i henhold til bestemmelsene i reglementet, drøftes i fellesnemnda før vedtak fattes i vedkommende fylkeskommune.

Fellesnemnda har fullmakt til å inngå nødvendige avtaler, blant annet om lokaler og ansettelser, for at organisasjonen skal være funksjonsdyktig fra 1.1.2020.

Regler for spørsmål i fellesnemnda

  1. Medlemmene i fellesnemnda kan rette spørsmål til møteleder om saker som ikke er nevnt i innkallingen.
  2. Spørsmål skal rettes skriftlig før møtet til møteleder med kopi til hovedprosjektleder.
  3. Møteleder, eller den denne utpeker, følger opp svar i påfølgende møte.
  4. Andre medlemmer av fellesnemnda har ikke anledning til å ta del i ordskiftet.
  5. Dette reglementet iverksettes fra fellesnemndas møte 3.- 4. mai.
  6. Spørsmål og svar skal følge med protokollen.

 

Kontakt

Anette M Solli - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Anette M. Solli (H)
Akershus
Leder av fellesnemnda
E-post: anette.solli@afk.no
Tlf: 90188965