Administrative arbeidsgrupper - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Administrative arbeidsgrupper

Det er opprettet administrative arbeidsgrupper, som skal jobbe med følgende områder fram mot opprettelsen av Viken 1. januar 2020:

Administrative arbeidsgrupper