Administrative arbeidsgrupper - Viken fylkeskommune

Administrative arbeidsgrupper

Det er opprettet administrative arbeidsgrupper, som skal jobbe med følgende områder fram mot opprettelsen av Viken 1. januar 2020:

Administrative arbeidsgrupper