Arbeidsutvalget for fellesnemnda - Viken fylkeskommune

Arbeidsutvalget for fellesnemnda

Arbeidsutvalget skal løpende støtte prosjektleder med beslutninger og råd når det er behov for det. 

Arbeidsutvalget skal ta beslutninger av teknisk og administrativ art for å sikre at prosjektet kan holde planlagt progresjon og ikke måtte vente på møter i fellesnemda. 

Her finner du møteplan og møtedokumenter for arbeidsutvalget

Her finner du reglement for arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget består av følgende medlemmer:

  • Ole Haabeth (Ap)
  • Roger Ryberg (Ap)
  • Tonje Brenna (Ap)
  • Anette Marie Solli (H)
  • Rune Kjølstad (H)
  • Simen Nord (H)
  • Brit Gulbrandsen (KrF)