Arbeidsutvalget for fellesnemnda - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Arbeidsutvalget for fellesnemnda

Arbeidsutvalget skal løpende støtte prosjektleder med beslutninger og råd når det er behov for det. 

Arbeidsutvalget skal ta beslutninger av teknisk og administrativ art for å sikre at prosjektet kan holde planlagt progresjon og ikke måtte vente på møter i fellesnemda. 

Her finner du møteplan og møtedokumenter for arbeidsutvalget

Her finner du reglement for arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget består av følgende medlemmer:

  • Ole Haabeth (Ap)
  • Roger Ryberg (Ap)
  • Tonje Brenna (Ap)
  • Anette Marie Solli (H)
  • Rune Kjølstad (H)
  • Simen Nord (H)
  • Brit Gulbrandsen (KrF)