Fylkesvalgstyret - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Fylkesvalgstyret

Fylkesvalgstyret har ansvar for tilretteleggingen for valg og for kontroll med valggjennomføringen i kommunene i Viken.

Fylkesvalgstyret har ansvar for fylkestingsvalg og stortingsvalg etter valgloven, og godkjenner partiers og gruppers forslag til valglister. 

Møter og saker

Oversikt over møter i fellesnemnda med sakspapir og referat

Medlemmer

Medlemmene av fylkesvalgstyret er likelydende med medlemmene i fellesnemnda. 

Godkjenning av valglister

Fylkesvalgstyret godkjente 23. mai 18 valglister til fylkestingsvalget i Viken 2019. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at i forbindelse med høstens valg, så skal fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer gjennomføre valget som om grenseendringene allerede er gjennomført. Det er årsaken til at de politiske partiene i Akershus, Buskerud og Østfold allerede ved dette valget stiller felles lister.

    Har du spørsmål?

      Kontakt gjerne en av våre rådgivere, som jobber med valg.