Møtekalender - Prosjekt Viken fylkeskommune

Møtekalender

Her finner du informasjon om utvalg, møter, medlemmer, sakskart og saksinformasjon for fellesnemnda og underliggende utvalg og arbeidsgrupper. Saksdokumenter til Viken fylkesting finner du på denne siden.

Klikk på møtedato for å få opp saksliste til det aktuelle møtet. Her ligger også sakspapirer og vedlegg til hele møtet samt til den enkelte sak. Videoopptak fra tidligere møter.