Politiske arbeidsgrupper - Viken fylkeskommune

Politiske arbeidsgrupper

Det er opprettet seks politiske arbeidsgrupper som skal jobbe med blant annet mål og visjon, styringsform og organisering og samfunnsutviklerrollen. 

Her er de seks politiske arbeidsgruppene

Det er fra 9 til 15 politikere i hver arbeidsgruppe, alle med representanter fra de tre fylkene. De politiske arbeidsgruppene skal rapportere og komme med anbefalinger til fellesnemnda, som skal ha oversikt og ta beslutninger.