Politisk arbeidsgruppe P1 – Visjon, mål, verdier og symboler - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Politisk arbeidsgruppe P1 – Visjon, mål, verdier og symboler

Arbeidsgruppen skal utvikle visjon, overordnede mål, verdier og symboler for Viken fylkeskommune.

Møter og saker 

Medlemmer

Arbeidsgruppa ledes av fylkestingspolitiker Andreas Lervik, Østfold.

Bistand fra administrasjonen

  • Guro Hegna Svendsen, kommunikasjonsdirektør Buskerud, adm.leder
  • Gry Hanssen, seniorrådgiver i HR-avdelingen Akershus
  • Tone Stenbek, informasjonssjef Østfold fk.

Oppgavebeskrivelse:

Arbeidsgruppen skal utvikle visjon, overordnede mål, verdier og symboler for Viken fylkeskommune. Dette skal gi uttrykk for hvilke ambisjoner Viken fylkeskommune har for sin rolle som samfunnsutvikler, tjenesteleverandør, arbeidsgiver og tilrettelegger for demokratiske prosesser.

Bred intern involvering i prosessen vil bidra til endringsvilje og endringskultur i arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune. Visjon, mål og verdier gir retning, og derved føringer for de øvrige politiske og administrative prosjektene.

Det vil være nødvendig å balansere hvilke mål som settes i dette arbeidet som gjelder Viken fylkeskommune, og hvilke mål som utarbeides gjennom regional planstrategi og den medvirkning som følger av plan- og bygningsloven (se arbeidsgruppe nr. 6, Samfunnsutviklerrollen).

Gruppen skal utarbeide nytt kjede, våpen og logo/grafisk profil.

Kontaktperson

Andreas Lervik - Klikk for stort bildeAndreas Lervik (Ap)
Østfold
Leder av arbeidsgruppe P1
E-post: andler@ostfoldfk.no
Tlf: 93434698