Politisk arbeidsgruppe P2 – Styringsform, eierskap og organisering - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Politisk arbeidsgruppe P2 – Styringsform, eierskap og organisering

Arbeidsgruppen skal jobbe med eierskap, styringsform og organisering.

Møter og saker 

Medlemmer

Arbeidsgruppa ledes av fylkesordfører Ole Haabeth, Østfold.

Bistand fra administrasjonen:

 • Knut Sletta, fylkesrådmann Akershus
 • Geir Atle Mjeldheim, fylkesadvokat Akershus
 • Grethe Hjelle, spesialrådgiver økonomi Akershus
 • Lasse Thue, spesialrådgiver Buskerud
 • Anne Skau, fylkesrådmann Østfold
 • Håkon Johnsen, rådgiver Østfold
 • Linda Duffy, rådgiver Østfold

Oppgavebeskrivelse

Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til:

 • Prinsipper for organisering innenfor en parlamentarisk styringsmodell, herunder størrelse på et fylkesråd, ansvars- og arbeidsdeling mellom fylkesrådene og etablering av tverrfaglige strukturer
 • Prinsipper for hvordan det skal jobbes i den parlamentariske modellen som gruppen anbefaler for Fellesnemnda
 • Eierstrategi og prinsipper for eierstyring
 • Prinsipper for evtuell organisering via foretak
 • Prinsipper for å sette ut oppgaver sett opp mot bruk av egne ansatte
 • Prinsipper for eksisterende lokasjoner/eiendommer og behovet ved ny organisering

Noen av resultatene fra arbeidsgruppen vil legge føringer for administrativ organisering og bør derfor gjennomføres tidlig. Andre sider av arbeidsoppdraget kan vente. Dette må identifiseres straks arbeidsgruppen starter sitt arbeid.

Kontaktperson

Ole Haabeth - Klikk for stort bilde

Ole Haabeth (Ap)
Østfold
Leder av arbeidsgruppe P2
E-post: olehaa@ostfoldfk.no
Tlf: 90858708