Politisk arbeidsgruppe P3 – Oppfølging av ekspertutvalgets arbeid - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Politisk arbeidsgruppe P3 – Oppfølging av ekspertutvalgets arbeid

Arbeidsgruppen skal følge opp ekspertutvalgets forslag frem til stortingets behandling.

Møter og saker 

Medlemmer

Arbeidsgruppa ledes av fylkesordfører Roger Ryberg (Ap), Buskerud.

Bistand fra administrasjonen

  • Tone Stenbek, konstituert informasjonssjef Østfold (adm.leder).
  • Marianne Brynildsen, kommunikasjonsdirektør Akershus
  • Bente Bjerknes, assisterende fylkesdirektør regionalutvikling Buskerud

Mandat

  1. Følge opp ekspertutvalgets forslag frem til stortingets behandling«Arbeidsgruppen skal planlegge, mobilisere til og gjennomføre påvirkningsarbeid i etterkant av ekspertutvalgets fremlagte forslag til ytterligere oppgaver for fylkeskommunene. Arbeidet skal sikre størst mulig gjennomslag for forventningene om tilstrekkelig nye oppgaver for at de store fylkeskommunene skal kunne ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i sin region.»
  2. Følge opp arbeidet med overføringen av administrasjonen for fylkesvegnettet (deles av sams vegadministrasjon) som blir underlagt de nye fylkeskommunene.
  3. Følge opp overføringen av oppgaver og funksjoner på kulturminnefeltet som skal overføres fra Riksantikvaren til de nye fylkeskommunene.
  4. Å følge opp arbeid med andre nye oppgaver som kan være aktuelt å overføre til de nye fylkeskommunene
  5. Å konkretisere hvordan nye oppgaver organiseres i Viken fylkeskommune. Dette gjøres gjennom innspill til de politiske arbeidsgruppene hvor det naturlig hører hjemme.

 

Kontaktperson

Roger Ryberg - Klikk for stort bilde FMV foto

Roger Ryberg (Ap)
Buskerud
Leder av arbeidsgruppe P3
Epost: roger.ryberg@bfk.no
Tlf: 93429429