Politisk arbeidsgruppe P4 – Delegasjon, økonomiske handlingsregler, politisk reglement - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Politisk arbeidsgruppe P4 – Delegasjon, økonomiske handlingsregler, politisk reglement

Arbeidsgruppen skal utrede delegasjoner, økonomiske handlingsregler og politiske reglement.

Møter og saker

Medlemmer

Arbeidsgruppa ledes av fylkestingspolitiker Gunnar Melgaard, Akershus.

Bistand fra administrasjonen

  • Renate Støa, advokat Akershus
  • Per Øystein Bentstuen, fagleder/koordinator Buskerud
  • Anne Lise Kristoffersen, direktør for kommunikasjonsstaben Østfold

Oppgavebeskrivelse

Aktuelle temaer for arbeidsgruppa er:

  • Delegasjoner
  • Økonomiske handlingsregler på overordnet nivå
  • Politiske reglementer

I arbeidet med å ut arbeide delegasjoner må det koordineres med de føringer som arbeidsgruppe 2. Styring, eierskap og organisering, legger som føringer i prinsipper knyttet til hvordan det skal arbeides i den anbefalte parlamentariske modellen.

Kontakt

Gunnar Melgaard - Klikk for stort bilde FMV foto Gunnar Melgaard (H)
Akershus
Leder av arbeidsgruppe P4
Epost: hans.gunnar.melgaard@afk.no
Tlf: 93045780