Politisk arbeidsgruppe P5 – Valg 2019 - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Politisk arbeidsgruppe P5 – Valg 2019

Arbeidsgruppen skal forberede valget i 2019.

Møter og saker

Medlemmer

Arbeidsgruppa ledes av fylkestingspolitiker Britt Homstvedt, Buskerud.

Bistand fra administrasjonen

  • Marianne Straume, rådgiver utvalgssekretariat Akershus
  • Trude Remme, rådgiver utvalgssekretariat Akershus
  • Mona Bjørnsrud, konsulent Buskerud
  • Ann Anthony, rådgiver Østfold

Oppgavebeskrivelse:

Arbeidsgruppe P5 jobber med å planlegge fylkestingsvalget i 2019. Dette valget må gjennomføres som om fylkeskommunene i Viken allerede er slått sammen, selv om formell sammenslåing først trer i kraft 1.1.2020.

Arbeidsgruppen jobber blant annet med generell planlegging av valget, informasjon til politiske partier, opptellingsmåter, produksjon av stemmesedler, skolevalg og informasjon til velgere i Viken.

Kontaktperson

Britt Homstvedt - Klikk for stort bilde Torbjørn Tandberg Britt Homstvedt (H)
Buskerud
Leder av arbeidsgruppe P5
E-post: britt.homstvedt@bfk.no
Tlf: 90116557