Politisk arbeidsgruppe P6 – Samfunnsutviklerrollen - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Politisk arbeidsgruppe P6 – Samfunnsutviklerrollen

Arbeidsgruppen skal utrede utvikling og utøvelse av rollen som samfunnsutvikler.

Møter og saker 

Medlemmer

Arbeidsgruppa ledes av fylkestingspolitiker Anne Sandum, Buskerud.

Bistand fra administrasjonen

 • Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø, Akershus
 • Kristian Thowsen, fylkesdirektør regionalutvikling, Buskerud
 • Hilde Brandsrud, fylkesdirektør samfunnsplanavdelingen, Østfold
 • Elsie Brenne, folkehelse, Østfold

Oppgavebeskrivelse

Arbeidsgruppen skal utrede:

 • Utvikling og utøvelse av samfunnsutviklerrollen (st.meld 22)
 • Plansystematikk (hvilken type strategier og planer Viken fylkeskommune har behov for, hvordan de henger sammen og hvilken status skal de skal ha)
 • Viken fylkeskommune sine egne mål, strategier og planer for egne tjenester, ansvarsområder og egne virkemidler i samfunnsutviklingen
 • Ivaretakelse av bærekraftperspektivet og innovasjon i fremtidig virksomhet og tjenester
 • Regional planstrategi
 • Samarbeidsformer og møtearenaer (regionråd, partnerskap o.l)
 • Vurderinger av helhetlig myndighets og virkemiddelsutøvelse

Det vil være nødvendig å balansere hvilke mål som settes i dette arbeidet som gjelder Viken fylkeskommune, og hvilke mål som utarbeides gjennom regional planstrategi og den medvirkning som følger av plan- og bygningsloven (ref. arbeidsgruppe 1 Visjoner, overordnede mål, verdier og symboler for Viken fylkeskommune).Det er også nødvendig å avklare grensesnittet mot de administrative prosjektene.

Kontakt

Anne Sandum - Klikk for stort bilde FMV foto Anne Sandum (Ap) 
Buskerud
Leder av arbeidsgruppe P6
Epost: anne.sandum@bfk.no
Tlf: 91562945