Opplæring og ressurser for folkevalgte - Viken fylkeskommune

Opplæring og ressurser for folkevalgte

Fylkestingets sekretariat tilbyr to dager med skreddersydde folkevalgtdager for fylkestingets medlemmer. Hva er bakgrunn for og målet med regionreformen? Hva betyr parlamentarisme som styringsform? 

Program for del I

fredag 15. november 2019, 08.00 - 16.15

0800 - Kaffe, frokost

08.30 - Velkommen v/ fylkesordfører

08.35 - Bakgrunn for og målet med fylkesreformen v/ prosjektleder Harald K. Horne

08.45 - Faser og planlagt framdrift i folkevalgtopplæringen v/ FS-leder Ole Kjendlie

08.55 - Parlamentarisme som styringsform v/ prof. em. Jan Fritjof Bernt
Herunder ulike roller som følge av innføring av parlamentarisme, og forskjellene mellom formannskapsmodellen og parlamentarisme: 

  • Fylkestinget
  • Ordfører
  • Fylkesrådets og dets administrasjon
  • Komiteene og brukermedvirkningsorganene
  • Opposisjonen
  • Politikernes handlingsrom i parlamentarismen

09.30 - Ti minutter for spørsmål til Bernt

09.40 - Beinstrekk

09.50 - Bernt fortsetter

10.30 - Ti minutter for spørsmål til Bernt

10.40 - Pause med forfriskninger 

10.55 - Org. psyk. Jon Einar Jacobsen: dialog med salen med utgangspunkt i Bernts foredrag

11.35 - Lunsj i og utenfor fylkestingssalen

12.15 - Fylkespolitikernes arbeidsvilkår. Praktiske forhold rundt arbeidet (reiseregninger, systemer osv.) v/ direktør for fylkestingets sekretariat Ole Kjendlie

12.45 - Kort beinstrekk

12.55 - Velkommen som digital folkevalgt. Introduksjon v/ digitaliseringsdirektør Anders Aagaard Sørby

13.00    Hvordan bli en Viken-bruker. Innledning v/Marianne Israelsen

  • Gjennomgang av påloggingsinformasjon  
  • Vi går igjennom generelt hvilke tjenester de folkevalgte når i Viken-systemet denne høsten
  • Pause ved behov/når det passer

Ca. 14.00 - Hvordan jobbe med politisk saksdokumenter. Introduksjonskurs i First Agenda v/ Marianne Israelsen

Ca. 14.45 - Hvordan føre reiseregninger i Viken. Introduksjonskurs i Visma reise ved Ann-Cathrin Guldberg

15.15 - Oppsett på personlige enheter, kobling av eposter etc. IT stiller med hjelpeteam for dem som ønsker dette 

16.00 - Oppsummering og slutt for dagen v/fylkesordfører

Sted

Fylkestingssalen Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo