Funksjonstid og roller frem til 31.12.2019 - Viken fylkeskommune

Funksjonstid og roller frem til 31.12.2019

Funksjonstid

Fylkestinget er konstituert 17.10. Kontrollutvalget og valgstyret er i funksjon. Som følge av vedtak i sak 2/19 Fortsettelse av Viken-prosjektet vil Viken ha en formannskapsmodell fram til 1.1.20. Dette innebærer at det valgte forretningsutvalget er fylkesutvalg i samme periode. Det innebærer samtidig at komiteene ikke har funksjon før årsskiftet.

Hovedprosjektleder Harald K. Horne har administrasjonssjefs-funksjonen fram til 1.1.20. Direktør for fylkestingets sekretariat, Ole Kjendlie, rapporterer til denne.

Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommune eksisterer ut året.

Representantens rolle i perioden 17.10 – 31.12.19

Fylkestinget vedtar budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 23 i sitt møte 12.12.19. Innstillingen fremmes av forretningsutvalget (fylkesutvalg) etter forarbeider fra fylkesrådet (jf. omstillingslovens § 26). Fylkestinget vil også fatte vedtak i prinsipielle saker som legges fram i samme møte.

Representantene retter spørsmål om sine rettigheter og plikter til fylkesordfører eller direktør for fylkestingets sekretariat.

Viktige datoer i 2019

Se kalender for oppdaterte møtetider. Det avholdes møter i partssammensatt utvalg (PSU) i forkant av møtene i forretningsutvalget. 

Kontakt:

Fylkestingets sekretariat
Thore Desserud
E-post: thored@viken.no
Telefon: 905 05 398

 

Til slutt repeterer vi Vikens verdier som vi skal gå inn i år 2020 med:

Raus – nytenkende – samskapende