Forretningsutvalget/midlertidig fylkesutvalg - Viken fylkeskommune

Forretningsutvalget/midlertidig fylkesutvalg

Viken fylkeskommune skal ha et forretningsutvalg som trer i virksomhet fra årsskiftet 2019/ 2020. Forretningsutvalget forbereder saker til fylkestinget

Midlertidig fylkesutvalg

Inntil årsskiftet 2019/2020 skal forretningsutvalgets medlemmer ha funksjon som fylkesutvalg. Forretningsutvalget - som midlertidig fylkesutvalg - skal avgi den formelle innstilling til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett overfor fylkestinget.

Saker og møter i forretningsutvalget.

Medlemmer av forretningsutvalget

Forretningsutvalget er sammensatt av fylkesordfører, varaordfører og alle gruppelederne, eventuelt en annen som utpekes av partigruppen. Fylkesordføreren er forretningsutvalgets leder, med fylkesvaraordføreren som nestleder.

Medlemmer av forretningsutvalget
Medlemmer Personlige varamedlemmer
Roger Ryberg -leder (Ap) Tonje Kristensen (Ap)
Kathy Lie - nestleder (SV) Ruth S. Birkeland (SV)
Anette Solli (H) Tore Opdal Hansen (H)
Rune Fredriksen (Ap) Hoda Imad (Ap)
Brita Skallerud (Sp) Magnus Weggesrud (Sp)
Lavrans Kierulf (FrP) Ida Ohme Pedersen (FrP)
Kristin Antun (MDG) Hanne Lisa Matt (MDG)
Balder Alvær Olafsen (SV) Sadi Emici (SV)
Solveig Schytz (V) Ole Andreas Lilloe-Olsen (V)
Terje Vegard Kopperud (FNB) Christin Gerner-Mathisen (FNB)
Hans Petter De Fine (Rødt) Ann May Noomi Martinsen (Rødt)
Ida Lindtveit Røse (KrF) Britt Gulbrandsen (KrF)
Ragnar Dahl (Pp) Knut Erik Christophersen (Pp)

 

Kontakt:

Fylkestingets sekretariat
Thore Desserud, nestleder
E-post: Thore.Desserud@afk.no
Telefon: 905 05 398