Møteplan - alle utvalg - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Møteplan - alle utvalg

Møteplan 2019

Utvalg Sept Okt Nov Des
Fylkestinget - 17 - 12
Forretningsutvalget - - 6, 27 5
Partssammensatt utvalg (PSU)     4, 27  
Valgkomiteen for valg av styrer, råd og utvalg 23 8, 14 - -
Kontrollutvalget       16

 

Møteplan 2020

Møteplan for for fylkestinget, fylkestingskomiteene, medvirkningsordninger og øvrige utvalg i 2020 ble fastsatt av fylkestinget 12. desember 2019. Tidspunktene kan endres.