Møteplan - alle utvalg - Viken fylkeskommune

Møteplan - alle utvalg

Møteplan 2019

Utvalg Sept Okt Nov Des
Fylkestinget - 17 - 12
Forretningsutvalget - - 6, 27 -
Partssammensatt utvalg (PSU)     4, 27  
Valgkomiteen for valg av styrer, råd og utvalg 23 8, 14 - -

 

Møteplan 2020

Møteplan for for fylkestinget, fylkestingskomiteene, brukermedvirkningsorganer og øvrige utvalg i 2020 fastsettes av fylkestinget 12. desember 2019.