Politiske saksdokumenter (fram til 31.1.22019) - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Politiske saksdokumenter (fram til 31.1.22019)

Her finner du innkallinger med saksfremlegg og protokoller fra politiske møter i Viken fylkeskommune fram til 31.12.2019. Se også møtekalender. 

Dokumentene er mest lesbare i Adobe eller annen pdf.-leser.

Politiske møter og saker