Politiske saksdokumenter - Viken fylkeskommune

Politiske saksdokumenter

Her finner du innkallinger med saksfremlegg og protokoller fra politiske møter i Viken fylkeskommune etter hvert som de blir publisert. Se også møtekalender. 

Dokumentene er mest lesbare i Adobe eller annen pdf.-leser.

Politiske møter og saker