Viken fylkesting - Viken fylkeskommune

Viken fylkesting

17. oktober 2019 ble fylkestinget for Viken fylkeskommune konstituert. Roger Ryberg (Ap) fra Hurum er Vikens første fylkesordfører, og Kathy Lie fra Lier (SV) er varaordfører.

Klikk for stort bildeHISTORISKE: Dette er det 87 medlemmene i fylkestinget i Viken fylkeskommune. Tom-Egil Jensen    

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ, og fatter beslutning i alle saker dersom ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Det består av 87 direkte valgte medlemmer, som velges hvert fjerde år. Fylkestinget ledes av ordføreren. Disse ble valgt ved fylkestingsvalget 9. september 2019.

Viken fylkeskommune skal ha et forretningsutvalg som trer i virksomhet fra årsskiftet 2019/ 2020. Les mer om forretningsutvalget.

Møter i fylkestinget og fylkestingets komiteer og utvalg er vanligvis åpne for publikum. Unntatt møtene i klagenemnda og møter hvor det behandles saker som er unntatt offentlighet. Se møter og saker.

Les om fylkesordfører og varaordfører.

Representantene fordeler seg slik
Arbeiderpartiet: 22
Høyre: 22
Senterpartiet: 12
Fremskrittspartiet: 8
Miljøpartiet De Grønne: 7
Sosialistisk Venstreparti: 4
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: 3
Rødt: 3
Venstre: 3
Kristelig Folkeparti: 2
Pensjonistpartiet: 1

Kontakt

Ole Kjendlie
Innplassert direktør for fylkestingets sekretariat
E-post: olek@viken.no
Tlf: 90620707