Fylkestingskomiteer - Viken fylkeskommune

Fylkestingskomiteer

Fylkestinget i Viken har seks fagkomiteer, som skal stå for den forberedende behandlingen av saker til fylkestinget.

Komitéene starter sin virksomhet fra 01.01.2020. Alle fylkestingsrepresentantene er medlemmer av en fagkomite.

Fylkestingskomiteene bestemmer selv framdrift og arbeidsmetode. Komitéene vil kun ha innstillingsrett, ikke vedtaksmyndighet.

Saker og møter

Saker og møter i fylkestingskomiteene

Fylkestingskomiteer