Demokratiopplæring - Viken fylkeskommune

Demokratiopplæring

Lærerveileder - for økt samfunnsengasjement og praktisk demokratiopplæring ved videregående skoler. 

Diskusjon - Klikk for stort bilde

Valg og praktisk valgopplæring

Hva mener jeg? Holdninger, verdier og engasjement

Analyse og kritisk refleksjon

Retorikk og debatt - hvordan uttrykke seg?

Om lærerveilederen

Øvelsene er formet slik at de kan brukes i flere fag, og slik at lærerne kan finne relevante øvelser enten de bare har noen minutter på slutten av en time, eller en hel dag til rådighet.

Øvelsene gir elevene trening i debatt, legger opp diskusjon av aktuelle temaer og gir innsikt i valgprosesser, demokrati og politikk.

Samlingen med øvelser ble utviklet av Ungdommens Fylkesting i Hedmark, for Hedmark fylkeskommune, og er tidligere brukt til å engasjere elevene i forkant av valgarrangementer i Hedmark og Buskerud i 2015 og 2017. Prosjekt Viken tilpasser tekstene og øvelsene til valget 2019 i Viken.