Hvor og hvordan stemme ved valg 2019 - Viken fylkeskommune

Hvor og hvordan stemme ved valg 2019

Du skal stemme etter den nye kommune- og fylkesinndelingen, som trer i kraft fra 1. januar 2020. Det betyr at innbyggerne i Akershus, Buskerud og Østfold skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune. Valgdag er mandag 9. september 2019. Du kan forhåndsstemme frem til 6. september. Stemmeseddel puttes i urne - Klikk for stort bilde Tore Fjeld

Valget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger. Det skal velges 87 kandidater til Viken fylkesting.

Hvordan forhåndsstemme

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer, og du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du ønsker fra 12. august til 6. september. Stemmen blir da sendt til din hjemkommune. Du kan også stemme i utlandet. Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen dersom du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Finn et valglokale for å forhåndsstemme

Hvordan stemme på valgdagen

På selve valgdagen 9. september kan du kun stemme i din hjemkommune. I enkelte kommuner er det valgdag også søndag 8. september. Les mer om å stemme på valgdagen

Finn ditt valglokale på valgdagen

Husk legitimasjon

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å avgi stemme, men ta med legitimasjon.

Husk at du har to stemmer

Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa, mens stemmeseddel til fylkestingsvalget er blå. 

Hvem kan du stemme på

18 partier har fått godkjent lister med kandidater til fylkestingsvalget. Se oversikt på alle partier og kandidater i Viken.

Gjøre endringer på stemmeseddel

Er det en kandidat du liker spesielt godt, kan du gi denne personen et stemmetillegg, eller endre plasseringen på kandidaten til toppen av partilisten. Det er ikke mulig å stryke personer på stemmeseddelen til fylkes- og kommunestyrevalget i Viken i 2019.

Hvem kan stemme

Du må ha fylt 18 i løpet av valgåret for å kunne stemme.

Du må i tillegg være norsk statsborger, eller statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
Er du fra et land utenfor Norden må du ha vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Disse har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg:

Norske statsborgere som

  • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
  • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene, dersom de

  • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
  • er statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Utenlandske statsborgere som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.