Husk å stemme ved fylkestingsvalget - Viken fylkeskommune

Husk å stemme ved fylkestingsvalget

Frem til valget kan du se 5 animasjoner koblet til områder fylkeskommunen har ansvar for. Bruk stemmeretten til å påvirke hvilke politikere som skal ta beslutninger på disse områdene og mye mer i ditt nye fylke. 

Klikk for stort bilde TRY Apt

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune i et fylke kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene og trenger et mer helhetlig regionalt blikk for å bli løst godt. Denne kampanjen fokuserer på 5 områder vi har ansvar for. Det kommer en animasjon for hvert område. 

Videregående opplæring

Viken får mer enn 42 000 elever i videregående opplæring. Flesteparten går på en av de 58 skolene som drives av fylkeskommunen. I 2017 hadde 33 753 elever rett på skoleskyss, som også leveres av fylkeskommunen. 

Tannhelsetjenesten

Viken får 56 tannklinikker som driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper.

Kultur og idrett

Vi skal tilrettelegge godt for både profesjonelt og frivillig kulturliv i hele Viken. Fylkeskommunen sørger for et variert tilbud innen bibliotek, film, musikk, scenekunst og visuell kunst. Slik bidrar vi til ytringsfrihet og engasjerende opplevelser for alle. Vi fordeler også årlig rundt 500 millioner kr på tiltak og anlegg innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Innbyggerne skal oppleve et variert tilbud der de bor.

Samferdsel

Vikens innbyggere skal ha gode samferdselstilbud. Fylkeskommunen har et stort ansvar for utvikling og vedlikehold av fylkesveier, og overtar flere oppgaver fra Statens vegvesen. I tillegg skal vi utvikle Norges beste kollektivtilbud. Det skal være enkelt og billig å reise kollektivt i Viken.

Klima og miljø

Fylkeskommunen tar ansvar for å redusere klimagassutslipp. Vi planlegger for fremtiden med helhetlige tiltak og virkemidler som skal føre til reduserte klimagassutslipp i Viken. Vi bidrar til forskning på miljø, klima og fornybar energi. Sammen med kommunene, næringslivet og organisasjoner skal vi oppnå felles klimamål. 

Husk at du har to stemmer

I 2015 stemte 55,8 % stemte ved fylkestingsvalget, mens 60,2 % stemte ved kommunestyrevalget. Stemmeseddelen til kommunestyrevalget er rosa, mens stemmeseddel til fylkestingsvalget er blå. Du påvirker mest ved å bruke begge. 

Din nye fylkeskommune

Viken fylkeskommune skal fra 2020 bestå av det som i dag er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, samt noen omliggende kommuner.  Til sammen vil Viken ha 1,2 millioner innbyggere – nær en fjerdedel av Norges befolkning. 

I denne kampanjen har vi valgt å fokusere på 5 områder som fylkeskommunen tar ansvar for, men vi jobber med mye annet også. Politikere som blir valgt til å styre Viken kan dermed ta beslutninger innenfor mange områder som påvirker innbyggere.

Om kampanjen

Viken gjennomfører kampanjen i samarbeid med fire andre fylker (Innlandet, Vestland, Rogaland og Vestfold og Telemark). Vi har spleiset på animasjoner og illustrasjoner laget av TRY Apt. 

I Viken kan du se kampanjen på kino, busser og i digitale medier. Vi håper at dette bidrar til at flest mulig bruker stemmeretten ved høstens valg!

Fant du det du lette etter?