Kollektivtilbud - Viken fylkeskommune

Kollektivtilbud

Visste du at fylkeskommunene har ansvar for store deler av kollektivtilbudet innbyggerne benytter daglig?

Klikk for stort bilde TRY Apt

Det skal være enkelt og billig å reise kollektivt i Viken. Det betyr blant annet at vi harmoniserer priser på tvers av de gamle fylkesgrensene, og får et sømløst billettsystem. Slik kan du reise på kryss og tvers, med tog eller buss. På en billett.

Videre har Viken fylkeskommune et stort ansvar for utvikling og vedlikehold av veier, og overtar blant annet flere oppgaver fra Statens vegvesen.

Hvilken samferdselspolitikk ønsker du?

Blant de første avgjørelsene nye folkevalgte skal ta er retningslinjer for skoleskyss for videregående skoleelever og tilrettelagt transport (TT) for personer som av ulike grunner ikke kan bruke kollektivtransport.

Hva gjør fylkeskommunen?

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune i et fylke kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene og trenger et mer helhetlig regionalt blikk for å bli løst godt. Oppgavene er for eksempel videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste. 

Om kampanjen

Frem til valget kan du se fem animasjoner koblet til områder fylkeskommunen har ansvar for. Bruk stemmeretten til å påvirke hvilke politikere som skal ta beslutninger på disse områdene og mye mer i ditt nye fylke. Les mer om kampanjen