Kultur og idrett - Viken fylkeskommune

Kultur og idrett

Vi skal tilrettelegge godt for både profesjonelt og frivillig kulturliv i hele Viken. Vi fordeler også årlig rundt 500 millioner kr på tiltak og anlegg innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Innbyggerne skal oppleve et variert tilbud der de bor. 

Klikk for stort bilde TRY Apt

Fylkeskommunen sørger for et variert tilbud innen bibliotek, film, musikk, scenekunst, og visuell kunst. Slik bidrar vi til ytringsfrihet og engasjerende opplevelser for alle. Vi tar også vare på og formidler kulturarven i fylket. 

Fylkeskommunen finansierer blant annet tre teatre, ett profesjonelt orkester, to distriktsoperaer, ett profesjonelt dansekompani, syv institusjoner for visuell kunst, Kongsberg Jazzfestival, Norges eldste folkemusikkfestival i Ål og Viken filmsenter. Og bibliotekene i Viken blir den største kulturarrangøren i Norge, med over 9000 arrangementer i året.  

Vikens 190.000 elever vil årlig få mer enn 500.000 opplevelser innen musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, film og visuell kunst av høy kvalitet, på skolen eller i kulturhus i fylket vårt. 762 utøvere i den kulturelle skolesekken bidrar til over 300 turneer i hele fylket, med rundt 6000 forestillinger.  

Frivillige organisasjoner innen blant annet kultur, idrett, friluftsliv, opplæring, helse, barne- og ungdomsarbeid og kompetanse får støtte fra fylkeskommunen. Frivilligheten sørger for at vi har et levende demokrati og attraktive lokalsamfunn.

Viken fylkeskommune skal fordele årlig rundt 500 millioner kr til ulike tiltak og anlegg innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Midlene går til alt fra skilting og tilrettelegging i skog mark til større idrettsanlegg og idrettshaller på skolene. Rundt 90% av alle barn i Viken (6- 12 år) deltar i et idrettslag og rundt 70% av befolkningen går ukentlig turer i skog og mark.   

I Viken arrangeres det en rekke nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer som Ladies Tour of Norway, World Cup Drammen Skisprint, Worldcup Skiflyvning i Vikersund. Eventuell fylkeskommunal støtte kan være avgjørende for å ha slike arrangementer i Viken. 

Hvilken kulturpolitikk ønsker du?

Noe av det første folkevalgte skal ta stilling til er hvordan Viken fylkeskommune skal legge til rette for et fritt og uavhengig kulturliv. De folkvalgte legger premissene for hvordan fylkeskommunen skal jobbe for at innbyggerne får kunst- og kulturuttrykk av ypperste kvalitet og et kulturtilbud som oppleves relevant.

Hva gjør fylkeskommunen?

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune i et fylke kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene og trenger et mer helhetlig regionalt blikk for å bli løst godt. Oppgavene er for eksempel videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste. 

Om kampanjen

Frem til valget kan du se fem animasjoner koblet til områder fylkeskommunen har ansvar for. Bruk stemmeretten til å påvirke hvilke politikere som skal ta beslutninger på disse områdene og mye mer i ditt nye fylke. Les mer om kampanjen

Fant du det du lette etter?