Tannhelsetjenesten - Viken fylkeskommune

Tannhelsetjenesten

Viken får 56 tannklinikker som driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper.

Klikk for stort bilde TRY Apt

Vi gir regelmessig tilbud til:  

  • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. 
  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. 
  • Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. 
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 
  • Andre grupper som  fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.

I tillegg kan den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell og klienter i rusomsorgen. Forebyggende tiltak skal prioriteres foran behandling.

Hva gjør fylkeskommunen?

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune i et fylke kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene og trenger et mer helhetlig regionalt blikk for å bli løst godt. Oppgavene er for eksempel videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste. 

Om kampanjen

Frem til valget kan du se 5 animasjoner koblet til områder fylkeskommunen har ansvar for. Bruk stemmeretten til å påvirke hvilke politikere som skal ta beslutninger på disse områdene og mye mer i ditt nye fylke. Les mer om kampanjen.