Videregående opplæring - Viken fylkeskommune

Videregående opplæring

Fylkeskommunen skal være en skoleeier som gir hver eneste ungdom opplæring som ruster dem godt for livet videre. 

Klikk for stort bilde TRY Apt

I Viken finner du et stort tilbud innen videregående skoler. Vi jobber systematisk sammen med kompetansemiljø, utdanningsinstitusjoner og næringsliv, for å gi våre ungdommer det beste utdannings- og læreplasstilbudet i landet.

Viken får mer enn 42 000 elever i videregående opplæring. Flesteparten går på en av de 58 skolene som drives av fylkeskommunen. I 2017 hadde 33 753 elever rett på skoleskyss, som også leveres av fylkeskommunen. 

Hva slags skolepolitikk ønsker du?

En av de første avgjørelsene nye folkevalgte skal ta er hvordan Viken fylkeskommunen skal gjennomføre inntak til videregående skoler og formidling til læreplasser. Etter en høringsrunde hvor alle kan komme med innspill tas beslutningen av Viken fylkesting i desember 2019. 

Hva gjør fylkeskommunen?

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune i et fylke kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene og trenger et mer helhetlig regionalt blikk for å bli løst godt. Oppgavene er for eksempel videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste. 

Om kampanjen

Frem til valget kan du se 5 animasjoner koblet til områder fylkeskommunen har ansvar for. Bruk stemmeretten til å påvirke hvilke politikere som skal ta beslutninger på disse områdene og mye mer i ditt nye fylke. Les mer om kampanjen.