Skolevalg - Viken fylkeskommune

Skolevalg

Valget og skolevalget høsten 2019 skal gjennomføres som om Buskerud, Akershus og Østfold allerede var slått sammen til Viken. Skolevalgdebattene i Viken er en del av skolenes oppdrag for å fremme demokrati og medborgerskap, og oppfyller mål i læreplanen.

Klikk for stort bilde Jarle Nyttingnes

Valgdebatter og valgtorg gjennomføres i perioden 22.08 – 04.09 etter oppsatt turnéplan:

Retningslinjer

Partiene og skolene forplikter seg til å følge retningslinjene som gjelder skolevalgdebatter, valgtorg og skolevalg. De skal bidra til likeverdig, rettferdig og forutsigbar gjennomføring på de ulike skolene, samt bred deltakelse, god kvalitet på arrangementene og oppfyllelse av relevante læreplanmål.

Last ned retningslinjer som pdf (PDF, 142 kB)

Rett til å delta i debatter og valgtorg 2019:

 • Frp (FpU)
 • H (UH)
 • V (UV)
 • KrF (KrFU)
 • MDG (GU)
 • Sp (SpU)
 • Ap (AUF)
 • SV (SU)
 • R (RU)

Elevene kan stemme på alle godkjente valglister i selve skolevalget. Stemmesedler blir levert til skolene før skolestart.

Forberedelser til valgdebatter og valgtorg

 1. Skolen skal gjøre debatt og valgtorg tilgjengelig for alle elevene i skolen.
  • Vi anbefaler at Vg3-elever plasseres lengst foran i salen der det skal være debatt, deretter Vg2, deretter Vg1.
  • Lærer sitter sammen med klassen.
 2. Skolen velger debattledelse, fortrinnsvis blant skolens elever.
 3. Skolen plasserer debattantene slik at det er enkelt for elevene å se hvilket parti de tilhører, i følgende rekkefølge fra venstre mot høyre: R, SV, A, Sp, MDG, KrF, V, H, FrP. Skolen merker plassen tydelig med navn på moderpartiet.
 4. Skolen tester lydanlegg på forhånd, og tar ansvar for at lyden styres under debatten. Tilstrekkelig antall mikrofoner må være tilgjengelig, helst til hver debattant samt debattleder. God lyd er en forutsetning for god debattopplevelse.
  • Tips: Debattleder mikrofon bør ha høyere lyd enn debattantenes.
 5. Skolen kan velge mellom åpen debatt eller bestemme inntil to temaer som skal debatteres. Temaene bør være bestemt av elevene.  Skolen skal melde inn temaene til prosjektgruppa.
 6. Skolen bestemmer om det skal være spørsmål fra salen.
  • Tips: elevene kan skrive spørsmål som samles inn og sorteres og velges ut av et sekretariat av elever. Debattleder stiller utvalgte spørsmål.

Viken har publisert en lærerveileder - for økt samfunnsengasjement og praktisk demokratiopplæring ved videregående skoler. Bruk gjerne oppgaver fra demokratiopplæring i undervisningen før skolevalget. 

 

Valgtorg

 1. Valgtorgene arrangeres i etterkant av debatten. Varighet på valgtorgene er fra 30 til 60 minutter, alt etter skolens størrelse, logistikk og ev. plassbegrensninger.
  • Partiene tar med utstyr til egne stands.
  • Dersom partiene ønsker å dele ut materiell til elevene, skal dette være av samme type som politikerne har med seg rundt og deler ut under valgkampen for øvrig.
  • Partiene kan dele ut materiell etter debatten, men ikke i lokalet under selve debatten.
  • Matlaging (vaffelsteking o.l.) eller bruk av musikk under skolevalgarrangementene er ikke tillatt. Partiene bes ta ansvar for å håndtere ev. søppel ved materiellutdeling (dropspapir o.l.).
 2. Skolen fordeler plasser til valgtorg, og kan trekke lodd om plassering når dette er hensiktsmessig.
 3. Det er ikke satt tak på antall valgmedarbeidere partiene kan stille med, men partiene oppfordres til å avpasse dette etter skolestørrelse. Rektor har myndighet til å regulere dette på stedet ved behov.

Valgdebatter - gjennomføring

 1. Debattanter og debattleder møtes til et avklaringsmøte før debatten, hvor det trekkes lodd om rekkefølger på åpnings- og avslutningsinnlegg, og gjøres de siste avklaringer.
 2. Debattleder åpner debatten med å klargjøre retningslinjene for debatten.
 3. Hvert parti får 1,5 min. åpningsinnlegg med selvvalgt tema.
 4. Hvert parti får 1 min. avslutningsinnlegg med selvvalgt tema.
 5. Debattleder styrer ordet for øvrig. For disponering av tid til innlegg, replikker og svarreplikker, se presentasjon fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (PDF, 2 MB)
 6. Debattantene og skolens elever oppfordres generelt til å utøve god debattskikk. Det innebærer å ha en respektfull tone overfor sine politiske motstandere og ikke komme med kommentarer som kan virke sjikanerende eller støtende på annet vis. Diskuter sak, ikke person.
 7. Det er ikke tillatt med effekter (plakater m.m.) samt distraherende aktiviteter under debatten.

Skolevalget

Selve skolevalget gjennomføres så tett opp til skoledebatter og valgtorg som mulig, mellom 26. august og 4. september. De offisielle skolevalgdagene er 3. og 4. september, og siste mulighet for å rapportere resultatene inn til NSD er 4. september.

NSD (Norsk senter for forskningsdata) er ansvarlig for selve skolevalgene og innrapportering av resultater, og administrerer også påmelding fra skolene, passord m.m.

Skolene kan samarbeide med de lokale valgstyrene om materiell og lokaler, og ev. om forhåndsstemming til fylkes- og kommunestyrevalget.

Det er absolutt sperrefrist på offentliggjøring av skolevalgresultatet ved skolen fram til 4. september kl. 16.00.

Forhåndstemming ved skole

Dersom dere har forhåndsstemming på skolene, må dere være oppmerksom på dette:

 • Forhåndsstemmingen må foregå i et eget rom. Det er opp til valgstyret å se til at dette rommet tilfredsstiller kravene i valgloven.
 • Det må ikke foregå noen form for valgkamp i rommet hvor det foregår forhåndsstemming (valglokalet). På resten av skolen kan det foregå debatt og valgtorg, også på samme tid. Dette gjelder også rom som velgeren må passere for å komme fram til valglokalet.
 • Det må ikke være tvil om hva som er skolevalg og hva som er forhåndsstemming til det faktiske valget, og disse må holdes helt adskilt.
 • Forhåndsstemmingen er for alle innbyggere, ikke bare skolens elever.

Bakgrunn for retningslinjer

Retningslinjene for skolevalgarrangementene i Viken 2019 tar utgangspunkt i føringene vedtatt i fellesnemnda for Viken 04.02.2019, og gjelder for skolene og partiene som deltar på arrangementer i regi av fylkeskommunen.

Retningslinjene er endret etter innspill fra samarbeidsmøtet med ungdomspartiene 3. april og debattforberedelsesdagen med skolene og ungdomspartiene 29. april 2019.

Kontakt

Skolevalgarrangementene på de forskjellige skolene følges opp fra prosjektgruppe for Skolevalg Viken 2019.