Valgdebatt og valgtorg på skolene i Akerhus - Viken fylkeskommune

Valgdebatt og valgtorg på skolene i Akerhus

Tidsplan for debatter og valgtorg høsten 2019 på de videregående skoler i Akershus.

Akershus fylkeskommunes kontaktperson: Ragnhild Irja Enstad, epost: ragnhild.irja.enstad@afk.no tlf Tlf. 22 05 54 29

Torsdag 22.08.19

Romerike

 • Jessheim vgs. To debatter. Tema: Klima og abort
  1. debatt: kl. 9 - 10.  1. valgtorg kl. 10 - 10. 30
  2. debatt: kl. 10.30 - 11.30.  2. valgtorg: kl. 11.30 - 12.00
  Kontaktperson: Brian Linke, Brian.Linke@jessheim.vgs.no

Asker og Bærum

 • Rud vgs. Kl. 12 - 14. En debatt. Tema: Miljø og bolig
  Kontaktperson: Unni Kurseth, Unni.Kurseth@rud.vgs.no

Fredag 23.08.19

Romerike

 • Nannestad vgs. Kl. 9 - 11. En debatt. Tema: Psykisk helse og helsetjenester/klima og miljø
  Kontaktperson: Thomas Finstad/Odd Johnsen, thomas.finstad@nannestad.vgs.no; Odd.Johnsen@nannestad.vgs.no
 • Eidsvoll vgs. Kl. 12 - 14. En debatt. Tema: Kollektivtransport/tog- og busstilbud og miljø/klima.
  Kontaktperson: Nina Hellerud, nina.hellerud@eidsvoll.vgs.no

Asker og Bærum

 • Nesbru vgs. Kl. 9 - 12. To debatter. (valgtorg holdes parallelt) Tema: Samferdsel (bompenger, E18, parkeringsplasser) og skolepolitikk (eksamen, nynorsk, fraværsgrensen)
  Kontaktperson: Michael Hopstock, michael.hopstock@nesbru.vgs.no
 • Holmen vgs. Kl. 13 - 15. En debatt. Åpen debatt
  Kontaktperson: Nora Eid Haugen, nora.eid.haugen@holmen.vgs.no

Mandag 26.08.19

Romerike

 • Mailand vgs. Kl. 8.45 - 11.30. En debatt, i hall. Tre puljer valgtorg. Åpen debatt.
  Kontaktperson: Morten Grønbeck, morten.gronbeck@mailand.vgs.no
 • Lørenskog vgs. Kl. 12 - 14. En debatt. Tema: Miljø og utdanning.
  Kontaktperson: Thomas Tørvi, thomas.torvi@lorenskog.vgs.no

Asker og Bærum

Tirsdag 27.08.19

Romerike

Kontaktperson: Trine Sæthre, trine.sathre@bjorkelangen.vgs.no

 • Bjørkelangen vgs. Kl. 9 - 11. En debatt, i hall. Åpen debatt.
 • Kjelle vgs. Kl 12 - 14. En debatt. Åpen debatt.
  Kontaktperson: Randi Ransberg, randi.ransberg@kjelle.vgs.no

Follo

 • Roald Amundsen vgs. To debatter. Tema: Miljø og skolepolitikk.
  1. debatt: kl. 9.00 - 10.00, 1. valgtorg: kl. 10.00 - 10.30
  2. debatt kl. 10.30 - 11.30, 2. valgtorg kl. 11.30 - 12.00
  Kontaktperson: Kristin Loen Larsen, kristin.loen.larsen@roaldamundsen.vgs.no
 • Ski vgs. Kl. 13.00 - 15.00. En debatt. Tema: Bærekraftig utvikling (FNs bærekraftsmål) og miljøvennlig forbruk.
  Kontaktperson: Tom Tuskin, tom.tuskin@ski.vgs.no

Onsdag 28.08.19

Romerike

 • Skedsmo vgs. To debatter. Tema: Skolepolitikk og miljøpolitikk
  1. debatt: kl. 09.00 - 10.00, 1. valgtorg kl. 10.15-11.15
  2. debatt: kl 10.15 - 11.15, 2. valgtorg kl. 11.20 – 12.30
 • Kontaktperson: Hans Ivar Blystad, hans.ivar.blystad@skedsmo.vgs.no

Follo

 • Nesodden vgs. Kl. 9 - 11. En debatt. Åpen debatt.
  Kontaktperson: Ragne Hilde Solum, ragne.hilde.solum@nesodden.vgs.no
 • Frogn vgs. Kl. 12 - 14. En debatt. Åpen debatt.
  Kontaktperson: Cecilie Borge Hammer, cecilie.borge.hammer@frogn.vgs.no

Torsdag 29.08.19

Romerike

 • Nes vgs. Kl. 9 - 11. En debatt. Åpen debatt.
  Kontaktperson: Birgitt Marie Larshus, birgitt.larshus@nes.vgs.no
 • Hvam vgs. Kl 12 - 14. En debatt. Åpen debatt.
  Kontaktperson: Torhild Bjørnstad, torhild.cecilie.bjornstad@hvam.vgs.no

Asker og Bærum

 • Asker vgs. Kl. 9 - 12. To debatter. Åpen debatt.
  Kontaktperson: Aase Houge, aase.larssen.nordtorp.houge@asker.vgs.no
 • Bleiker vgs. Kl. 13 - 15. En debatt. Tema: Inkludering og bærekraftig utvikling
  Kontaktperson: Marianne Heir, marianne.heir@bleiker.vgs.no

Fredag 30.08.19

Romerike

 • Lillestrøm vgs. Kl. 9 - 12. En debatt + streaming. Åpen debatt (miljø, kollektivtrafikk og fagfornyelsen).
  Kontaktperson: Mona Negård Borge, mona.negard.borge@lillestrom.vgs.no
 • Sørumsand vgs. Kl 13 - 15. En debatt, i hall. Tema: Helsetilbud for ungdom og klima (evt: offentlig transport og kommunikasjon og kommunesammensåingen Skedsmo/Fet/Sørum.
  Kontaktperson: Elisabeth Eikli, elisabeth.eikli@sorumsand.vgs.no

Asker og Bærum

 • Valler vgs. Kl. 9 - 11. En debatt. Åpen debatt.
  Kontaktperson: Brage Sandmoen, Brage.sandmoen@valler.vgs.no
 • Sandvika vgs + NR. Kl. 12 - 14. En debatt. Miljø/klimatilpasning og psykisk helse.
  Kontaktperson: Stian Trygve Henneseid Nordskog (Sandvika) og Geir Vedeld (NRG), stian.trygve.henneseid.Nordskog@sandvika.vgs.no

Mandag 02.09.19

Romerike

 • Rælingen vgs. Kl. 9 - 11. En debatt. Tema: Skole og oppvekst/ miljø.
  Kontaktperson: Solvår Kristiansen Lenes, solvar.kristiansen.lenes@raelingen.vgs.no
 • Strømmen vgs. Kl 12 - 15. To debatter. Åpen debatt.
  Kontaktperson: Ole Solheim, ole.solheim@strommen.vgs.no

Asker og Bærum

Tirsdag 03.09.19

Romerike

 • Bjertnes vgs. Kl. 9 - 12. To debatter. Åpen debatt
  Kontaktperson: Sunniva Elisabeth Holberg, sunniva.elisabeth.holberg@bjertnes.vgs.no

Follo

 • Drømtorp vgs. Kl. 9 - 11. En debatt. Åpen debatt.
  Kontaktperson: Tora Frøseth, tora.froseth@dromtorp.vgs.no
 • Ås vgs. Kl. 12 - 14. En debatt + streaming. Tema: Bærekraft
  Kontaktperson: Elisabeth Abrahamsen, elisabeth.abrahamsen@aas.vgs.no

Onsdag 04.09.19

Follo

 • Vestby vgs. Kl. 9 - 11. En debatt + streaming. Tema: Klima og fraværsgrensen
  Kontaktperson: Aimée Lind Adamiak, aimee.lind.adamiak@vestby.vgs.no

Asker og Bærum

 • Dønski vgs. Kl. 9 - 11. En debatt. Åpen debatt
  Kontaktperson: Inger Skottene Møllerløkken, inger.skottene.mollerlokken@donski.vgs.no