Viken Fylke

Viken er Norges største fylke med over 1,2 millioner innbyggere – nær en fjerdedel av Norges befolkning. 

Hva gjør fylkeskommunen?

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune i et fylke kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene og trenger et mer helhetlig regionalt blikk for å bli løst godt.

Vi er totalt 11 763 ansatte. 9 579 av oss jobber i de videregående skolene i Viken. (Tall fra januar 2021)

Oppgavene er blant annet videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste. 

Folkevalgte har vedtatt visjonen «Viken viser vei», med bærekraft, utvikling og kompetanse som mål for fylkeskommunen.