Kontakt fylkesordførerne - Viken fylkeskommune

Kontakt fylkesordførerne

Anette Solli er fylkesordfører i Akerhus, Roger Ryberg er fylkesordfører i Buskerud og Ole Haabeth er fylkesordfører i Østfold.

Anette M. Solli
Fylkesordfører Akershus og leder av fellesnemnda
Tlf: 901 88 965
Epost: anette.solli@afk.no

 

 

Roger Ryberg
Fylkesordfører Buskerud og nestleder i fellesnemnda
Tlf: 934 29 429
Epost: roger.ryberg@bfk.no

 

 

Ole Haabeth
Fylkesordfører Østfold og nestleder i fellesnemnda
Tlf: 908 58 708
Epost: olehaa@ostfoldfk.no