Kontakt fylkesrådmennene - Viken fylkeskommune

Kontakt fylkesrådmennene

Knut Sletta - Klikk for stort bilde

Knut Sletta
Fylkesrådmann i Akershus
Tlf.: 402 41 887
Epost: knut.sletta@afk.no

Kjersti Bærug Hulbakk - Klikk for stort bilde

Kjersti Bærug Hulbak
Fylkesrådmann i Buskerud
Tlf: 907 66 774
Epost: Kjersti.Berug.Hulbakk@bfk.no

 

Anne Skau - Klikk for stort bilde
Anne Skau
Fylkesrådmann i Østfold
Tlf: 906 47 488
Epost: anneska@ostfoldfk.n