Derfor blir vi Viken - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Derfor blir vi Viken

Jenter som danser - Klikk for stort bilde

Målet med regionreformen er å styrke lokaldemokratiet. Dette er bakgrunnen for at Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommuner fra 2020 blir til Viken fylkeskommune.

Kommune- og regionreformen er initiert av Stortinget. Regjeringen la i 2015 fram stortingsmeldingen Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, med forslag til prosess for en regionreform. 

Forslaget kom etter at Stortinget vedtok å be regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkes­kommunene parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene.

Skal styre samfunnsutviklingen

Målet med kommune- og regionreformen er blant annet å styrke lokaldemokratiet. Et grep er å flytte oppgaver fra staten over til de nye fylkeskommunene, tettere på innbyggerne og folkevalgte organer.

Ved å lage større og mer kraftfulle enheter, ønsker Stortinget å styrke tyngden og kompetansen i fylkeskommunene. På den måten kan de bli en mer likeverdig partner til statlige myndigheter.

Stortinget har bestemt at det er fylkeskommunene som skal stå for samfunnsutviklingen i landet.

Grunnen til dette er at det er fylkeskommunene som er best egnet til å legge til rette for positiv samfunnsutvikling i alle deler av landet, ut fra regionale fortrinn, forutsetninger og prioriteringer.

Et annet viktig mål med regionreformen har vært legge til rette for samordnet oppgaveløsning, samordning av sektorer og prioriteringer, og for sektorovergripende initiativer. Dette bidrar til forenkling og tydeliggjøring av ansvarsdelingen innenfor samfunnsutvikling. Stortinget ønsker også mer effektive fylkeskommuner.

Halverer antall fylkeskommuner

For å nå disse målene har Stortinget bestemt at landet trenger færre og større kommuner og fylkeskommuner. I 2016 bestemte Stortinget at Norge skal få om lag 10 regioner fra 2020. Fylkeskommunene ble oppfordret til å ta «nabopraten». Østfold, Akershus og Buskerud var i samtaler med både hverandre og andre aktuelle nabofylker hver for seg.

I juni 2017 bestemte så Stortingets flertall at Østfold, Akershus og Buskerud skal danne en helt ny fylkeskommune. Navnet blir Viken, som er et historisk navn på området rundt Oslo-fjorden.

Viken fylkeskommune blir en realitet fra 1. januar 2020.

 

På regjeringens sider kan du lese mer om regionreformen