Dokumentflyt og arkivering i prosjektperioden Viken 2020  - Viken fylkeskommune

Dokumentflyt og arkivering i prosjektperioden Viken 2020 

Prosjekt Viken fylkeskommune 2020 skaper dokumenter som skal journalføres og arkiveres, og som vil være bevaringsverdige for ettertiden. Prosjektorganisasjonens arkiv skal holdes adskilt fra arkivene til de gamle fylkeskommunene og arkivet til den nye fylkeskommunen. 

"Arkiver det som skal taes vare på i Viken-ePhorte. Samskriv i arbeidsrom Viken. Tilstreb lik saksstruktur." 

For prosjektorganisasjonen er Viken-ePhorte etablert som arkiv.

Hver fylkeskommune legger inn de saksbehandlere som trenger tilgang som brukere i Viken-ePhorte, meldes via brukerstotte@viken2020.no. Ansatte på prosjektkontoret skal være afk-brukere, og håndteres av Akershus. 

For prosjektarbeid og samhandling er arbeidsrom Viken etablert. 

Dokumentflyt og arkivering

Fant du det du lette etter?