Slik er vi organisert og slik jobber vi - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Slik er vi organisert og slik jobber vi

Etableringen av Viken fylkeskommune er organisert som et prosjekt, med en rekke delprosjekter. Prosjektet eies, besluttes og styres av fellesnemda.

Organisasjonskart Viken September 2018 - Klikk for stort bilde

Prosjektorganisasjon

Det er etablert en prosjektorganisasjon som skal lede det administrative arbeidet med prosessen frem til 2020. Det er fellesnemnda som har hovedansvaret for å etablere den nye fylkeskommunen Viken til 1. januar 2020. De har delegert myndighet og daglig oppfølging til hovedprosjektleder Harald Horne.

Styringsdokumentet ble vedtatt av fellesnemnda 4.9.2018. Dette legger føringer for organisering og gjennomføring av prosjektet og alle delprosjektene. Her kan du lese styringsdokumentet.

Hovedprosjektleder får støtte fra prosjektkontoret til daglig drift.

Hovedprosjektleder får støtte fra prosjektkoordinatorene til å drifte og utvikle selve prosjektet. 

Fellesnemnda er øverste myndighet og tar alle viktige avgjørelser. Les om fellesnemnda her.

PSU = Partssammensatt utvalg består av folkevalgte og ansattes representanter. Her kan du lese mer om partsammensatt utvalg.

P1-P6 = Politiske arbeidsgrupper utvikler prinsipper og politikk. Her kan du lese mer om politiske arbeidsgrupper.

A1-A11 = Administrative arbeidsgrupper utvikler verktøy, rutiner og systemer for drift. Flere av dem kartlegger og legger til rette for politiske avgjørelser.  Her kan du lese mer om administrative arbeidsgrupper.