18 partier i fylkestingsvalget Viken 2019 - Viken fylkeskommune

18 partier i fylkestingsvalget Viken 2019

Innbyggerne i Akershus, Buskerud og Østfold skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune. Det skal velges 87 kandidater til Viken fylkesting. Listene fra partiene inneholder fra 7 til 93 kandidater.

Stemmesedler ved valg - Klikk for stort bilde Tore Fjeld, KMD

Partier som stiller til valg i Viken 

Valglistene med kandidater til fylkestingsvalget i Viken 2019  (PDF, 300 kB)

Godkjenning av valglister

Fylkesvalgstyret godkjente 23. mai 18 valglister til fylkestingsvalget i Viken 2019.