Partienes listeforslag

1. april kl. 12:00 gikk fristen ut for å levere listeforslag til fylkestingsvalget 2019. Ved fristens utløp var det kommet inn 18 listeforslag i Viken.

Stemmesedler ved valg - Klikk for stort bilde Tore Fjeld, KMD

Mottatte listeforslag (PDF, 411 kB)

Det skal velges 87 kandidater til Viken fylkesting. Listeforslaget skal inneholde minimum 7 kandidater og kan maksimum inneholde 93 kandidater. Sak om godkjenning av valglister behandles av fylkesvalgstyret 23. mai 2019.

1. januar 2020 slås Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner sammen til Viken fylkeskommune.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at i forbindelse med høstens valg, så skal fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer gjennomføre valget som om grenseendringene allerede er gjennomført. Det er årsaken til at de politiske partiene i Akershus, Buskerud og Østfold allerede ved dette valget stiller felles lister.

Frist for listeforslag: 1. april kl 12

Frist for å levere listeforslaget er vanligvis 31. mars kl. 12.00. I 2019 er 31. mars en søndag, dermed ble fristen utsatt til påfølgende hverdag, mandag 1. april kl 12. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet fylkeskommunen. Det er ikke nok at den er postlagt.

Valg2019

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne en av våre rådgivere, som jobber med valg. 

Fant du det du lette etter?